Delegation Against Segregation

A public authority, also called DELMOS

1 request
Hej! Delegationen mot segregation startades 1 januari 2018. Under 2018 började myndigheten upprätta en arkivbeskrivning som inte blev färdig. Enligt r...

Only requests made using dev-Handlingar.se are shown. ?