Authority For Digital Management

A public authority, also called DIGG

1 request
Hej!   Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, startade den 1 september 2018. Registratur och diarium har sedan starten utförts av CSN enligt e...

Only requests made using dev-Handlingar.se are shown. ?