The Agency For the University of Applied Sciences

A public authority, also called MYH

2 requests
MYH 2018/2627 Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och ansökan att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Hå...
Hej, Bifogad arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1190:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:11) och allmänna råd om arkiv hos...

Only requests made using dev-Handlingar.se are shown. ?