Browse and search requests (page 14)

  

About 479 FOI requests found

Hej! Bifogar efterfrågade dokument. Med vänlig hälsning Registrator Jönköpings tingsrätt 036-15 67 00 • [email address] • Postadress: Box 2243, 550 0...
Hej, här kommer arkivredovisningen och arkivbeskrivningen för Förvaltningsrätten i Stockholm. Se bifogade filer. Med vänlig hälsning Maria Nyström Ar...
Hej Elenor! Det här är mitt stora jobbprojekt för närvarande. Har nyligen gått igenom våra handlingar tillsammans med vår kontaktperson på Riksarkivet...
Hej! Sänder handlingar enligt begäran. Med vänliga hälsningar, Christel Snitt Christel Snitt  | Registrator/Arkivarie | Registry/Archivist Statens h...
Hej! Domstolen har sammanfört domstolens arkivbeskrivning och beskrivningen av allmänna handlingar i ett dokument. Dokumentet bifogas detta mail. M...
Hej! Jag tolkar att begäran rör bifogade handlingar. Återkom gärna om det är andra handlingar som menas. Mvh Johanna Läkemedelsverket Johanna Waag...
Hej, Med anledning av din begäran bifogas Skatterättsnämndens arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen omfattar även en beskrivning av myndighetens allmän...
Med vänlig hälsning Registrator Lunds tingsrätt 046-16 04 00 • [Lund District Court request email] • Postadress: Box 75, 221 00 Lund • Besöksadress: Ti...
Hej Elenor, Bifogar Länsstyrelsen i Hallands läns arkivbeskrivning vilken även innefattar beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Vi har not...
Hej Här kommer de begärda handlingarna. Dokumenten rörande OSL ska uppdateras i juli, så de är tyvärr lite inaktuella just nu.   Soliga hälsning...
Hej Elenor, Översänder de handlingar som ni önskade att ta del av. När det gäller dessa handlingar så är det levande dokument som kommer att förändras...
Hej igen Elenor, Bifogat finner du Sidas arkivbeskrivning som även inkluderar beskrivning av allmänna handlingar.   Vänliga hälsningar -------...
Hej,   Den e-postadress du har till GIH registrator är rätt adress vid begäran om utlämnande av allmän handling.   Du hittar vår arkivbeskrivn...
Hej! Översänder begärda dokument gällande arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar. 1. Externt dokument som nås via hemsidan 2 och...
Hej, Bifogar önskade handlingar. Med vänlig hälsning Registrator Verksamhetsstödsenheten Upphandlingsmyndigheten/ The National Agency for Public Pr...
Hej, Se länk till Konkurrensverkets diarium på webben där även arkivbeskrivningen ligger. http://www.konkurrensverket.se/beslut-och-diarium/ Efter...
Hej Elenor, Här kommer Moderna Museets arkivbeskrivning samt beskrivning av museets allmänna handlingar. Med vänlig hälsning/Best regards Camilla Re...
Hej, begärda handlingar bifogas.     Med vänliga hälsningar Mathias Nyström Huvudarkivarie Justitiekanslern ------------------------------...
Hej Eleonor!   Bifogar Migrationsverkets arkivbeskrivningar och beskrivning av allmänna handlingar.   Med vänlig hälsning Marie Hemgård  ...
Hej! Här kommer den senast beslutade arkivpolicyn och arkivbeskrivningen. Tillsammans motsvarar de nedanstående lagkrav. De har några år på nacken oc...
Hej Elenor!   Du hittar Energimyndighetens arkivbeskrivning tillika beskrivning av allmänna handlingar på energimyndigheten.se   [1]http://www...
Hej Skickar här de begärda handlingarna. Med vänlig hälsning Satu Timonen Arkivarie Telefon: 010-224 83 12 [email address] Länsstyrelsen i Örebro...
Hej, Översänder vår arkivbeskrivning som är avsedd att ge både den information som krävs enligt 6 § arkivlagen och enligt 4 kap. 2 § offentlighets- oc...
Med vänlig hälsning Anders Samuelsson Arkivarie, Administrativa enheten, Växjö tingsrätt 0470-56 01 55 • [email address] • Postadress: Box 81, 351 03 V...
Hej Elenor!   Bifogad fil utgör FOI:s arkivbeskrivning och däri ges bl.a. en övergripande bild av de allmänna handlingar som förekommer i myndighe...