Browse and search requests (page 10)

  

About 328 FOI requests found

Hej Elenor, Översänder de handlingar som ni önskade att ta del av. När det gäller dessa handlingar så är det levande dokument som kommer att förändras...
Hej igen Elenor, Bifogat finner du Sidas arkivbeskrivning som även inkluderar beskrivning av allmänna handlingar.   Vänliga hälsningar -------...
Hej! Översänder begärda dokument gällande arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar. 1. Externt dokument som nås via hemsidan 2 och...
Hej, Bifogar önskade handlingar. Med vänlig hälsning Registrator Verksamhetsstödsenheten Upphandlingsmyndigheten/ The National Agency for Public Pr...
Hej, Se länk till Konkurrensverkets diarium på webben där även arkivbeskrivningen ligger. http://www.konkurrensverket.se/beslut-och-diarium/ Efter...
Hej Elenor, Här kommer Moderna Museets arkivbeskrivning samt beskrivning av museets allmänna handlingar. Med vänlig hälsning/Best regards Camilla Re...
Hej, begärda handlingar bifogas.     Med vänliga hälsningar Mathias Nyström Huvudarkivarie Justitiekanslern ------------------------------...
Hej Eleonor!   Bifogar Migrationsverkets arkivbeskrivningar och beskrivning av allmänna handlingar.   Med vänlig hälsning Marie Hemgård  ...
Hej! Här kommer den senast beslutade arkivpolicyn och arkivbeskrivningen. Tillsammans motsvarar de nedanstående lagkrav. De har några år på nacken oc...
Hej Elenor!   Du hittar Energimyndighetens arkivbeskrivning tillika beskrivning av allmänna handlingar på energimyndigheten.se   [1]http://www...
Hej Skickar här de begärda handlingarna. Med vänlig hälsning Satu Timonen Arkivarie Telefon: 010-224 83 12 [email address] Länsstyrelsen i Örebro...
Hej, Översänder vår arkivbeskrivning som är avsedd att ge både den information som krävs enligt 6 § arkivlagen och enligt 4 kap. 2 § offentlighets- oc...
Med vänlig hälsning Anders Samuelsson Arkivarie, Administrativa enheten, Växjö tingsrätt 0470-56 01 55 • [email address] • Postadress: Box 81, 351 03 V...
Hej Elenor!   Bifogad fil utgör FOI:s arkivbeskrivning och däri ges bl.a. en övergripande bild av de allmänna handlingar som förekommer i myndighe...
Hej! Här kommer din beställning. Med vänlig hälsning Frida Rosesund Arkivarie, Administrativa enheten, Kammarrätten i Stockholm 08-561 690 70 • [ema...
Hej, Här kommer dokumenten. Med vänlig hälsning Registrator Kalmar tingsrätt 0480-47 78 00 • [Kalmar District Court request email] • Postadress: Box...
Hej, Varsågod, se bifogade filer. Med vänlig hälsning Lena Lindahl Arkivarie, Målkansliet, Uppsala tingsrätt 16020 • [email address] • Postadress: Bo...
Hej! Länsstyrelsen Jämtlands län har lagt ihop dessa två beskrivningar till ett dokument. Med vänliga hälsningar Marie Jansson Arkivansvarig   Läns...
Enligt begäran. Med vänlig hälsning Registrator Nyköpings tingsrätt 0155-12 04 00 • [Nyköping District Court request email] • Postadress: Box 333, 611...
Hej Här kommer de begärda uppgifterna. Med vänlig hälsning Vti Ann-Katrin Davidsson Registrator VTI / 581 95 Linköping Växel: 013-20 40 00 Direkt: 0...
    Med vänlig hälsning Registrator Lycksele tingsrätt 0950-237 00 • [Lycksele District Court request email] • Postadress: Box 53, 921 22 Lyc...
Hej, Formas är värdmyndighet åt Klimatpolitiska rådet och för Klimatpolitiska rådet har vi ännu inte upprättat en egen arkivbeskrivning, vilket gör a...
Hej Elenor! Bifogar Trafikverkets Arkivbeskrivning. Hälsningar Henrik Ligmajer Arkivarie Arkivcenter [email address] Direkt: 010-123 25 67, Mobil...
Hej Elenor, Bifogar de begärda handlingarna. Kan nämnas att det pågår en översyn och uppdatering av tingsrättens arkivbeskrivning m.m. men jag kan int...
Hej, Jag bifogar vår arkivbeskrivning här. Vi har ingen separat beskrivning av allmänna handlingar. Men flera av frågorna som en sådan ska beröra tas u...