Browse and search requests (page 11)

  

About 328 FOI requests found

Hej Elenor,   Bifogar den efterfrågade information nedan.   Med vänliga hälsningar   Rauno Vaara Myndighetsarkivarie Statens försvarshi...
Hej Elenor Weijmar, Saken Du har begärt att få ta del av handlingar - Myndighetens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar. Beslut H...
Hej Elenor Bifogar 2 skrifter Återkom om det inte är dessa du är ute efter Vänliga hälsningar Eva Albin Registrator -----Ursprungligt meddelande-...
Hej Elenor! Bifogat har du IRF:s Arkivbeskrivning som även innehåller beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig hälsning Anna-Karin Ukonsaari D...
Hej,   Här kommer Brottsoffermyndighetens arkivbeskrivning. Myndigheten har ingen särskilt upprättad beskrivning av allmänna handlingar, utan den...
Hej! Tack för ditt meddelande. Jag bifogar SBU:s arkivbeskrivning som är samma handling som både punkt 1 och 2. Arkivbeskrivningen håller på att ses ö...
Hej Båda finns tillgängliga på vår externa webb på denna sida, http://www.statskontoret.se/om-oss/sok-i-diariet/statskontorets-allmanna-handlingar/ Är...
Hej, Här kommer begärda handling Samt länk till https://www.spelinspektionen.se/om-oss/diarium/ där dokument beskrivning om myndighetens allmänna handl...
Hej, Bifogar de dokument du efterfrågat. Med vänlig hälsning Susanne Skogman Registrator Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll En...
Hej Se den bifogade arkivbeskrivningen. Med vänlig hälsning Anette Kurkkio Länsstyrelsen Västerbotten Enheten för Verksamhetsstöd Diarium/Arkiv Växe...
Hej, Med anledning av din begäran bifogas Forskarskattenämndens arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen omfattar även en beskrivning av myndighetens allm...
Hej!   Se bifogad fil för din begärda handling.   Med vänliga hälsningar,     [1]Photograph Max Schmidt Registrator | Jämställdhetsmyndi...
Polismyndighetens ärende A280.243/2019   Hej Elenor! I bifogad fil finns det dokument som motsvarar både punkt 1 och punkt 2 i din begäran.  ...
Hej Elenor, bifogat finner du den senaste versionen av Blekinge Tekniska Högskolas arkivbeskrivning. Det finns arkivförteckningar för tidigare sektion...
Hej, Översänder här efterfrågad handling (myndighetens arkivbeskrivning och myndighetens beskrivning av allmänna handlingar är samma handling). Med v...
Hej Elenor Bifogat finner du begärda handlingar. Med vänliga hälsningar Åsa Kharazmi Arkivarie/Registrator ISP, Inspektionen för strategiska produk...
Hej Här kommer Inspektionen för socialförsäkringens arkivbeskrivning Mvh Anna Westenheim Registrator
Hej, Begärd handling är bifogad. Arkivbeskrivningen är utformad för att uppfylla båda de lagkraven som ni hänvisar till. Hälsningar Malin Åkerlund...
Hej! Se bifogade dokument. Med vänliga hälsningar EKN Exportkreditnämnden / The Swedish Export Credit Agency Kungsgatan 36, P.O. Box 3064 SE-1...
Hej Elenor, Bifogar ILO-kommitténs arkivbeskrivning och arkivförteckning. Vi har inget särskilt dokument med beskrivning av våra allmänna handlingar m...
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradr...
Hej!   Här kommer arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Lokala Säkerhetsnämnden.   Allt gott Med vänlig hälsning   Tobias Ande...
Hej Elenor!   Här är Revisorsinspektionens nuvarande arkivbeskrivning. Den följer Revisorsnämndens (vårt tidigare namn) arkivbeskrivning. Den ko...
Hej,   Bifogar arkivbeskrivning för arkivet 1661-2012, upprättad enligt 6 § arkivlagen.   Arkivbeskrivning samt beskrivning över allmänna hand...
Hej Elenor Jag bifogar begärda handlingar, med beslut och bilagor. Med vänlig hälsning Åsa Ljungqvist Wihl ---------------------------------------...