Browse and search requests (page 3)

  

About 328 FOI requests found

e-fakturor April-Juni 2019
Response by Kalix municipality to Alessandro on .

Successful.

Hej Bifogat finner ni den kompletterande leverantörsstatistiken, där även organisationsnummer för respektive leverantör finns med. Bifogat finns även...
e-fakturor April-Juni 2019
Response by Helsingborg city to Alessandro on .

Successful.

Hej,   Bifogar Excel fil med leverantörer april-juni 2019, allt mtrl kan ej lämnas ut då det är sekretesskydd.   Mvh Helen Svenmo   Från:...
Till Elenor Weijmar   Hej!   För din kännedom har Naturhistoriska riksmuseet fram den handling som du efterfrågade. Bifogar ”Beskrivning av Na...
Hej, Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att behandla det så snart som möjligt. Mer information om Domarnämnden hittar du på www.domarnamnde...
Enligt begäran. Med vänlig hälsning Registrator Jönköpings tingsrätt 036-15 67 00 • [Jönköping District Court request email] • Postadress: Box 2243, 5...
Hej!   Jag är ledsen att svaret dröjt!   Skickar över den senaste arkivbeskrivningen, som har några år på nacken. Den är just nu föremål för r...
Hej Elenor Ursäkta dröjsmålet. Bifogat finner du vår Arkivbeskrivning för Trafikanalys. Där finner du även beskrivning av våra olika typer av handlin...
Hej, Jag översänder Oljekrisnämndens arkivbeskrivning. Det finns inte någon särskild beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Med vänlig häl...
Link: [1]File-List Link: [2]Edit-Time-Data Hej Vi översänder Gentekniknämndens arkivbeskrivning som rör arkivet till och med 31 december 2012. Vi...
Med vänlig hälsning Anna Frisén Chefsadministratör, Förvaltningsrätten i Umeå 090-177415 • 070-3021105 • [email address] • Postadress: Box 193, 901 05...
Hej, Översänder handlingar enligt begäran.   Vänliga hälsningar Kansliet för Nämnden mot diskriminering __________________________________________...
Hej Elenor!   Del 2 av din begäran är nu sammanställd.   2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt...
Hej, Tack :) Kul att höra! / Elenor
Hej Elenor, Jag vill inledningsvis be om ursäkt för dröjsmålet med att skicka de begärda handlingarna. Det beror på den mänskliga faktorn där ditt m...
M a a er begäran och ställda frågor se svar från lokala säkerhetsnämnden nedan och bilagor. 1) Lokala säkerhetsnämnden kan ej besvara frågan. Någon ar...
-----Ursprungligt meddelande----- Från: Sol-Britt Huuva Skickat: den 29 maj 2019 07:38 Till: Siri Persson <[email address]> Ämne: VB: begäran enligt O...
Hej, Översänder önskade handling för UKÄ. Jag beklagar att det har dröjt så länge. Vänliga hälsningar Marie Norell Verksarkivarie/verksregistrator/Arc...
Hej, översänder myndighetens arkivbeskrivning. Beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap 2§ OSL är ännu inte färdigställd. Det finns därför i...
SÄKERHETSPOLISEN                                                                                                                                  ...
Hej Elenor! Ber om ursäkt men hade problem med pdf dokument i går. Hälsningar Mikael ARKIVBESKRIVNING TREDJE AP-FONDEN Version 2019/1 (v. 1,2) Ver...
Hej Bifogar en handling enl punkt 2. Vi har ingen arkivbeskrivning för tillfället men vi arbetar på den. Med vänlig hälsning   Agneta Engberg Huvud...
Det blir 17 sidor totalt. Fakturaadress? -----Ursprungligt meddelande----- Från: info Skickat: den 27 maj 2019 11:19 Till: 'Elenor Weijmar' Ämne: SV:...
Hej! Skatteverket har upprättade arkivbeskrivningar för åren 2004-2011, 2012-2017. Skatteverket har även upprättat arkivbildningsplan för åren 2004...
Hej, Bifogat finns Länsstyrelsen i Stockholms läns arkivbeskrivning. Gällande uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län regelbundet hämtar från ell...
Hej, här är de handlingar som efterfrågas i e-postmeddelande till förvaltningsrätten den 27 maj 2019. Förvaltningsrätten står inför att införa en di...