Browse and search requests (page 4)

  

About 328 FOI requests found

Hej Elenor! Hörde av min kollega att du fått vår arkivbeskrivning. Den innehåller även uppgifter enligt OSL 4 kap. 2 § förutom delar av punkt 2 - fört...
Hej, Bifogat finner du de begärda handlingarna. Med vänlig hälsning Helena Marsten Enhetschef, Administrativa avdelningen, Registrering och arkiv,...
Hej!   Här kommer svaret angående din förfrågan.   Med vänliga hälsningar Veronica Johansson _______________________________ Veronica Joh...
Hej, FMV har tagit fram sin arkivbeskrivning, som även inkluderar beskrivning av allmänna handlingar. Dokumentet består av 51 sidor, vilket innebär...
Hej, Lokala Säkerhetsnämnden i Barsebäck består av ledamöter och ersättare samt utsedd sekreterare från Kävlinge kommun och följer därmed Kävlinge ko...
Översänder önskade handling, ursäkta dröjsmålet. Vänliga hälsningar Marie Norell Verksarkivarie/verksregistrator/Archivist Avdelningen för verksamhe...
Hej, Översänder önskade handling. Ursäkta dröjsmålet. Vänliga hälsningar Marie Marie Norell Verksarkivarie/verksregistrator/Archivist Avdelningen f...
Hej, Bifogar arkivbeskrivning och beskrivning av de allmänna handlingarna för Göteborgs tingsrätt. Med vänlig hälsning Camilla Svensson Arkivarie, A...
Bifogar arkivbeskrivning. Någon beskrivning av allmänna handlingar finns f n inte men kommer att upprättas.   Med vänlig hälsning Lillemor Sund...
    Med vänlig hälsning Åsa Sjöström Huvudregistrator, Administrativ enhet, Sundsvalls tingsrätt 060-18 67 70 • [email address] • Postadress:...
Hej,   Översänder handlingar i enlighet med din begäran.   För kännedom pågår arbete med att se över och uppdatera dokumenten.   Med vänlig...
Hej Jag hänvisar till den nedanstående begäran om utlämnande av allmänna handlingar samt till vårt första svarsmail, daterat 27 maj. Här kommer det kom...
Hej! Här kommer Siuns arkivbeskrivning, se bifogat dokument. Arkivbeskrivningen innehåller även efterfrågad beskrivning av myndighetens allmänna handli...
Hej Ett arbete pågår för att revidera/uppdatera våra dokument samt skapa nya lokala dokument. Med vänlig hälsning Camilla Lithén Chefsadministratör,...
Hej Elenor!   Bifogat finns de handlingar som du frågat efter.   Vänliga hälsningar Maria     [1]loga_tagline Maria Berge Verksjurist...
Hej, Bifogat finns Fideikommissnämndens arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur). Med vänlig hälsning Camilla Karlström Arkivarie      Kamma...
Hej Elenor, Jag hänvisar till din begäran enligt nedan. Fjärde AP-fondens arkivbeskrivning, bifogad, utgör även den beskrivning som träffas av OSL 4...
Hej! Bifogat finner du Västmanlands arkivbeskrivning. I arkivbeskrivningen finns även en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Med vänlig...
Hej Önskade handlingar bifogas. Med vänlig hälsning Christina Maxén Chefsadministratör, Administrativ enhet, Förvaltningsrätten i Uppsala 018-431 63...
Hej! Översänder Lantmäteriets arkivbeskrivning, se bifogad fil. Med vänlig hälsning ___________________ Hanna Bergqvist Arkivarie Lantmäteriet, Dok...
Hej! Här kommer Kustbevakningens arkivbeskrivning. Myndighetens arkivbeskrivning utgör även vår beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enlig...
Hej Översänder Länsstyrelsens Skåne arkivbeskrivning den sista versionen. Arkivbeskrivning uppdateras regelbundet. Nuvarande har Länsstyrelsen ingen...
Hej,   Vi skickar här Riksbankens arkivbeskrivning 1900-1998 och arkivbeskrivning 1999-2014. Arkivet 1999-2014 håller på att slutförtecknas därför...
Hej, Här kommer myndighetens efterfrågade arkivbeskrivning och våra riktlinjer för dokumenthantering som innehåller beskrivningen av allmänna handling...
Hej! Hör av dig om du saknar något. -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #273 email]] Skickat: den 27 maj 2019 18:5...