Browse and search requests (page 5)

  

About 328 FOI requests found

Hej!   Översänder begärda handlingar.     Med vänlig hälsning Rolf Carlsson Chefsadministratör, Administrativa enheten, Luleå tingsrätt...
Hej Jag vill be dig att förtydliga vilka handlingar du vill ha. Statens historiska museer ( SHM) har flera arkivbeskrivningar och även arkivförteckn...
Hej!   Här kommer den begärda informationen. Vad gäller den begärda handlingen avseende regleringen enligt OSL finns det att återfinna i Bolagsver...
Med vänlig hälsning /MS   -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #288 email]] Skickat: den 27 maj 2019 18:56 Till: Regist...
    Bif. översändes enligt önskemål.   Med vänlig hälsning   Nina Bengtsson domstolsadministratör   ===================== Arbetsdom...
Hej   Bifogar länk: [1]https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/medarbetarsidor/styrdokument-och-arbetssatt/rutiner-policyer-handbocker-o...
Arkivbeskrivning enligt begäran: Vh, Björn Larsson Björn Larsson Arkivarie / Archivist E-mail: [email address] Phone: + 46 70 22 37 269 - - - -...
Hej, Skickar handlingar enligt begäran. Med vänlig hälsning Petra Åkerfeldt Nämndhandläggare, Hyresnämnden i Göteborg, Hyres- och arrendenämnden i...
Hej, Bifogar begärda handlingar! Med vänlig hälsning Siv Engström Chefsadministratör, Haparanda tingsrätt 0922-28110 • [email address] • Postadress:...
Hej, bifogat finns efterfrågade dokument. Med vänlig hälsning Inger Edman Chefsadministratör, Gällivare tingsrätt 0970-758 16 • +46702574149 • [email...
Hej, Bifogad arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1190:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:11) och allmänna råd om arkiv hos...
-----Ursprungligt meddelande----- Från: [SVFF request email] <[SVFF request email]> Skickat: den 29 maj 2019 09:37 Till: [email address] Ämne: VB: beg...
Hej! Ber om ursäkt för att du fick vänta litet på svar, vi har haft byte av vår IT-miljö i början av veckan. Bifogar efterfrågade dokument. Vänliga hä...
Hej! Här kommer Länsstyrelsen i Södermanlands läns arkivbeskrivning. Med vänlig hälsning Ärendeserviceenheten Länsstyrelsen Södermanlands län 611 86...
Hej, Översänder begärda dokument enligt er förfrågan. Med vänlig hälsning Registrator Uddevalla tingsrätt 0522-65 71 00 • [Uddevalla District Cou...
Hej, Arkivbeskrivning för Göteborgs universitet översänds bifogat. Information om universitetets allmänna handlingar finns att ta del av via https://m...
Hej Elenor, Bifogat finner du gällande arkivbeskrivning hos Statens fastighetsverk. Den motsvarar kraven både i Arkivlagen 6 § och Offentlighets- och...
Hej Elenor, Bifogar Andra AP-fondens Arkivbeskrivning. Denna utgör även Andra AP-fondens beskrivning av allmänna handlingar. Vänliga hälsningar, Car...
Hej, Här kommer arkivbeskrivning för Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. Jag tolkar 4 kap 2§ OSL som att det är just myndighetens arki...
Hej   Här kommer begärda handlingar.   Med vänlig hälsning Registrator Förvaltningsrätten i Växjö 0470-56 02 00 • [Administrative Court in...
Hej   Bifogat översänder vi begärda handlingar. Handlingar rörande allmän handling är utdrag ur Arbetsförmedlingens Handbok dnr Af-2018/00598260....
    Med vänlig hälsning Kristofer Cavallin-Aijmer Arkivarie, Administrativa avdelningen, Hovrätten för Västra Sverige 031-7012238 • [email add...
Hej igen Elenor,   SVA har nu hanterat din begäran och du får ut SVA:s arkivbeskrivning. På SVA är de två handlingar du begär sammanslagna i ett o...
Hej Elenor, bifogat finner du efterfrågade handlingar. Hälsar Ann-Britt Ann-Britt Andersson Assistent, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ______...
Hej Elenor,   Nationalmuseum har en arkivbeskrivning där de allmänna handlingarna i våra processer beskrivs. Arkivbeskrivningen ligger på vår we...