Browse and search requests (page 6)

  

About 328 FOI requests found

Hej, bifogar bilagd fil. När det gäller nämndens arkiv så sköts det av Riksdagsförvaltningen och jag hänvisar dig dit. Med vänlig hälsning Sven Johan...
Hej Elenor,   Översänder här arkivbeskrivning samt beskrivning av tingsrättens allmänna handlingar. Ytterligare information finns i arkivförteck...
Hej, bifogar den arkivbeskrivning som finns i nu läget, en ny är under utförande.   Med vänlig hälsning   Länsstyrelsen Blekinge län Skepp...
Hej Elenor,   Här kommer vår arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar (samma dokument). Jag bifogar även diarieplanen som visar lit...
Hej! Svenska kraftnät översänder kopia av Arkivbeskrivning enligt önskemål. Svenska kraftnäts arkivbeskrivning innehåller även en översiktlig beskr...
Med vänlig hälsning Roland Fellman Chefsadministratör, Administrativ enhet, Förvaltningsrätten i Jönköping 036-15 66 22 • 0734-61 27 90 • [email addres...
Hej! Skickar arkivbeskrivningen för Tillväxverket som bilaga. Tillväxverket har inte en uppdaterad beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL. Ri...
Hej Bifogar här de begärda handlingarna. Med vänliga hälsningar Helena Ekblom _______________________________ Helena Ekblom Dokumentcontroller Avd...
Hej, Tack för din förfrågan. Bifogar de dokument som efterfrågades. Mvh Annelie von Wowern __________________________________ Annelie von Wowern...
Hej, Bifogat finns Statens överklagandenämnds arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur) och beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig h...
Hej, Bifogar Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågors arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig hälsning Camilla Karlström...
Hej, Här kommer begärda handlingar från Gotlands tingsrätt. Med vänlig hälsning Sofia Rudolph Chefsadministratör, Gotlands tingsrätt 0498-281421 • 0...
Hej. Arkivbeskrivning bifogas digitalt i detta mail. Vill du även ha ut arkivförteckningar (systematisk arkivförteckning)? Myndigheten har ingen skyl...
Hej, Översänder önskade handlingar. Med vänlig hälsning, /Heléne von Rothstein, arkivarie -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijm...
Hej, Bifogat finner du begärda handlingar. Du är välkommen att återkomma till domstolen om du har några frågor eller önskar begära ut ytterligare han...
Hej, här ovan är myndighetens arkivbeskrivning. Beskrivning av allmänna handlingar har vi för nuvarande inte i ett enda dokument. Men hit hör beskriv...
Hej Elenor, Jag bifogar de dokument vi har. Med vänlig hälsning Elisabet Lindberg Valmyndigheten/Election Authority Box 121 91, SE-102 25 Stockholm...
Hej! Översänder senaste version av efterfrågad handling. Med vänlig hälsning Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, S...
Hej, Vi håller på att uppdatera vår informationsförvaltningsplan så vi skickar dig vår senast beslutade arkivredovisning. Vänliga hälsningar ________...
Hej Elenor! Jag har bifogat Varbergs tingsrätts senast upprättade arkivbeskrivning, men får be att återkomma till dig så snart som möjligt gällande My...
Hej, Bifogar de efterfrågade handlingarna. Med vänlig hälsning Registrator Domstolsverket 036-15 53 00 • [Swedish National Courts Administration requ...
Hej, Översänder handlingar enligt önskemål nedan. Med vänlig hälsning, Registrator Högskolan Väst -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Wei...
Hej!   Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, startade den 1 september 2018. Registratur och diarium har sedan starten utförts av CSN enligt e...
Hej   Översänder handling enligt begäran.   Välkommen åter vid frågor.   Med vänlig hälsning,   Erica Ström   Verksjurist       ...
Hej. Malmö universitets arkivredovisning består av tre delar. Den ena är arkivbeskrivningen, den andra delen utgörs av vår dokumenthanteringsplan som...