Browse and search requests (page 7)

  

About 328 FOI requests found

Hej! Här kommer material enligt er förfrågan mailade den 27 maj. ________________________________________________________________ Sara Christensen Hea...
Hej! Här kommer enligt begäran de dokument du efterfrågar nedan rörande Norrköpings tingsrätt. Med vänlig hälsning Lena Magnell Administrativ chef,...
Hej, Översänder Högskolan i Borås arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och arkivförteckning enligt begäran. Mindre omorganisationer har ägt rum...
Hej. Se bifogade filer. Med vänlig hälsning Registrator Hyres- och arrendenämnden i Västerås 021-310 590 • [Rent and Arrangement Committee in Västerås...
Hej Här kommer de efterfrågade dokumenten. Eftersom du inte preciserat vilka delar av KI du vill ha arkivredovisning för, (KI:s institutioner är egna...
Översänder handlingar enligt nedan. Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar är inte uppdaterad alls och stämmer inte (den ska uppdateras inom k...
Hej Elenor Du kan ta del av Tullverkets Arkivbeskrivningen och beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § OSL på Tullverkets hemsida, Bifogar...
Hej!   Översänder enligt begäran Transportstyrelsens arkivbeskrivning och klassificeringsstruktur. Båda två tillsammans uppfyller de lagparagrafer...
Hej! Tack för ditt meddelande. Bifogat finns arkivbeskrivning för Statens medieråd som även innehåller beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig...
Hej Bifogar efterfrågad handling. Hälsningar/ Anette Karlsson, administratör Centraldiariet Tfn 010-223 54 00 [email address] Länsstyrelsen Östergötl...
Hej, Bifogat finns Högskolan i Gävles arkivbeskrivning och en länk till myndighetens beskrivning av allmänna handlingar , den är inte helt uppdaterad m...
Hej Elenor, Bifogar myndighetens arkivbeskrivning. Vi har ett pågående projekt där det ingår att ta fram ett separat dokument för beskrivning av all...
Hej! Jordbruksverkets arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen och är kompletterad med beskrivning av Jordbruksverkets allmänna handlingar...
Hej Elenor, 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), - Sieps arkivbeskrivning, bifogad. 2) Myndighetens beskr...
Hej,   Översänder senaste versionen av vår arkivbeskrivning som är ett gemensamt dokument för uppfyllelse av de båda lagkraven i Arkivlagen samt O...
Hej, Eftersom Skolinspektionen sköter Överklagandenämndens arkivvård, besvarar jag din begäran både för Skolinspektionen och för Överklagandenämnden....
Hej! Här kommer efterfrågat material. Med vänlig hälsning Kristina Pannel Arkivarie -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar [mailto:[...
Hej, Musikverket har tagit emot din begäran om kopior av allmänna handlingar. Handlingarna kan lämnas ut i form av utskrifter. Avgifter för kopior av...
Hej Elenor, Dnr. 2019/106 Tack för ditt mail. Bifogar efterfrågade dokument från Forum för levande historia. Ha en fin dag! Med vänliga hälsningar...
Hej igen, Här kommer SSMs arkivbeskrivning samt en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar som bifogade filer. Med vänlig hälsning Charlotta...
Hej Elenor,   Se bilagor.   Med vänlig hälsning Mikael Larsson Arkivarie, Administrativa enheten, Vänersborgs tingsrätt 0521-27 02 76 • [e...
Hej Elenor,   Här kommer den begärda arkivbeskrivningen.   Med vänlig hälsning Tobias Rydqvist Arkivarie ----------------------------------...
Hej!   Riksrevisionens beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap 2§ OSL bifogas.   Myndighetens arkivbeskrivning är ännu inte färdigstäl...
Hej Elenor, Tack för din begäran. 1. Bifogar TLV:s arkivbeskrivning, enligt din begäran. 2. Vi har dock inte någon beskrivning enligt OSL 4 kap 2 §...
Hej! Bifogar arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Hälsningar, Jenny Molin Jenny Molin | Arkivarie Process- och metodutveckling...