Browse and search requests (page 8)

  

About 328 FOI requests found

Hej, Här bifogas informationen ni efterfrågar. Med vänlig hälsning, Monica Odevik Monica Odevik Administratör Skolforskningsinstitutet Hemvärnsgat...
Hej Bifogar önskade handlingar Med vänlig hälsning Martin Vikberg Administratör, Administration, Förvaltningsrätten i Härnösand 0611-460628 • [email...
Hej, bifogar begärd handling. En beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL 4 kap. 2 § finns inte upprättad.   Med vänlig hälsning   Jonas...
Hej Ellinor,   Här kommer arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Specialpedagogiska skolmyndigheten.   Med vänliga hälsningar Jenny...
Hej, Arkivbeskrivningen hittar du på vår hemsida: stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Bestalla-domar-och-beslut/Information-om-tingsrattens-arkiv/...
Hej! Bifogar de två önskade dokumenten. Med vänlig hälsning Emmelie Lövkvist Domstolshandläggare, Målenheten, Ångermanlands tingsrätt 0611-46 05 19 •...
Hej Elenor, Du har begärt att få ta del av Umeå universitets arkivbeskrivning (enligt 6 § arkivlagen) samt Umeå universitets beskrivning av allmänna h...
Hej Elenor, Översänder Barnombudsmannens arkivbeskrivning/beskrivning av allmänna handlingar samt myndighetens dokumenthanteringsplan. Med vänlig hä...
Hej, Bifogar begärda handlingar. Med vänlig hälsning Jonna Kindestam Registrator --------------------------------- Statens institutionsstyrelse HK...
Hej! Översänder här begärd handling. Med vänlig hälsning Registraturen Vinnova  Växel: 08-473 3000    Prenumerera på våra nyhetsbrev Läs om hur Vi...
Här är handlingarna ni begärde:  vh, Björn Larsson  Björn Larsson  Arkivarie Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi 070 22 37 269 [1]...
Hej, Tack för din begäran. Bifogat finns Myndigheten för delaktighets arkivbeskrivning samt rutin för registratur och arkivering som beskriver allmänn...
Hej Här kommer vår arkivbeskrivning. Det är den dokumentation vi har och uppfyller båda dina frågor. Hälsar Ellinor Säfström Arkivarie Högskolan Dalar...
Hej, Bifogar Svenska institutets arkivbeskrivning i form av processbeskrivningarna för vårt arkiv (allmänna handlingar). Klassificeringen gäller för a...
Hej, I bifogade filer översänds begärd information. Vänliga hälsningar Carina Dahlgren ____________________________________________ Carina Dahlgre...
Hej!   Översänder här er beställning.   Med vänlig hälsning Tessie de Verdier Registrator, Kanslienheten, Kammarrätten i Jönköping 036-156...
Hej, Bifogar här Riksgäldens arkivbeskrivning som också fungerar som myndighetens beskrivning av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekrete...
Hej, översänder vår arkivbeskrivning. Det pågår ett arbete med att uppdatera myndighetens arkivbeskrivning och tillhörande handlingar, men så länge...
Hej Elenor, Bifogat finner du de efterfrågade handlingarna. Med vänliga hälsningar Registratur och arkiv [University and Higher Education Council req...
Enl. begäran! Med vänlig hälsning Christina Ingman Domstolshandläggare, Administrativ enhet, Hovrätten över Skåne och Blekinge 040-355732 • [email add...
Hej! Delegationen mot segregation startades 1 januari 2018. Under 2018 började myndigheten upprätta en arkivbeskrivning som inte blev färdig. Enligt r...
Hej, Jag bifogar sökta handlingar. Med vänlig hälsning Linda Jeppsson Snygg Arkivhandläggare, Administrativa avdelningen, Registratorkontor, Helsingb...
Hej Elenor! Jag bifogar Överklagandenämnden för etikprövnings arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan, beslutade den 21 januari 2019. Vänliga hä...
Hej, Bifogat översänds begärt material. Någon avgift utgår inte, endast förteckningen har skannats in, understiger 10 sidor. Med vänlig hälsning Ande...
Hej Elenor! Här är länkarna till myndighetens arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. 1) http://www.rekryteringsmyndigheten.se/globa...