Browse and search requests (page 9)

  

About 328 FOI requests found

Hej, Bifogar Statens servicecenters arkivbeskrivning med bilagor. Myndigheten har inte någon färdigställd arkivförteckning ännu. Med vänlig hälsning...
Hej, Bifogar arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur) och beskrivning av allmänna handlingar för Statens skaderegleringsnämnd. Med vänlig hä...
Hej, Bifogar önskade handlingar för hovrätten för Nedre Norrland, kammarrätten i Sundsvall och Rättshjälpsnämnden. Med vänlig hälsning Per Helttunen...
Hej, Bifogar begärd arkivbeskrivning för MDH. Någon separat beskrivning av allmänna handlingar har inte upprättats, eftersom de uppgifter som krävs en...
Hej, Bifogat finner du det begärda handlingarna. Du kan även ta del av informationen genom att trycka på länken nedan. https://www.regeringen.se/rege...
Med vänlig hälsning Ylva Boström-Berglund Chefsjurist, Rättshjälpsmyndigheten 060-13 46 14 • [email address] • Postadress: Box 853, 851 24 Sundsvall •...
Hej Bifogar handlingarna som du beställde. Våra dokument är under uppdatering eftersom vi flyttade till nya lokaler nyligen men handlingarna är inte...
Hej, Översänder härmed arkivbeskrivning för SLU samt arkivförteckning för universitetsadministration och ledning; vi använder dock numera begreppen in...
Hej,   bifogar arkivbeskrivning där efterfrågad information finns att tillgå.   _______________________________________________________________...
Ingen orsak! Vänligen Alison Drones -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar <[FOI #210 email]> Skickat: den 28 maj 2019 09:42 Til...
Hej, Begärda handlingar bifogas. Se bilaga 4 i dokumentet Arkivredovisning för myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Revsion bland annat me...
Hej Elenor! Hos Svenska ESF-rådet är myndighetens arkivbeskrivning och myndighetens beskrivning av allmänna handlingar samma dokument. Arkivet är ju p...
Hej, Bifogat finns arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Stockholms konstnärliga högskola. Vänliga hälsningar Agnes Sjöbrandt Agnes Sjöbra...
Hej Elenor, Här kommer den handling du begärt. Hos 7:e AP-fonden utgör arkivbeskrivningen den beskrivning av allmänna handlingar som avses i OSL 4 k...
Hej Elenor, Här kommer arkivbeskrivning för Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes). Vänligen återkom om du även är intresserad av bilago...
Hej! Bifogar efterfrågade dokument. Med vänlig hälsning Registrator Jönköpings tingsrätt 036-15 67 00 • [email address] • Postadress: Box 2243, 550 0...
Hej, här kommer arkivredovisningen och arkivbeskrivningen för Förvaltningsrätten i Stockholm. Se bifogade filer. Med vänlig hälsning Maria Nyström Ar...
Hej Elenor! Det här är mitt stora jobbprojekt för närvarande. Har nyligen gått igenom våra handlingar tillsammans med vår kontaktperson på Riksarkivet...
Hej! Sänder handlingar enligt begäran. Med vänliga hälsningar, Christel Snitt Christel Snitt  | Registrator/Arkivarie | Registry/Archivist Statens h...
Hej! Domstolen har sammanfört domstolens arkivbeskrivning och beskrivningen av allmänna handlingar i ett dokument. Dokumentet bifogas detta mail. M...
Hej! Jag tolkar att begäran rör bifogade handlingar. Återkom gärna om det är andra handlingar som menas. Mvh Johanna Läkemedelsverket Johanna Waag...
Hej, Med anledning av din begäran bifogas Skatterättsnämndens arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen omfattar även en beskrivning av myndighetens allmän...
Med vänlig hälsning Registrator Lunds tingsrätt 046-16 04 00 • [Lund District Court request email] • Postadress: Box 75, 221 00 Lund • Besöksadress: Ti...
Hej Elenor, Bifogar Länsstyrelsen i Hallands läns arkivbeskrivning vilken även innefattar beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Vi har not...
Hej Här kommer de begärda handlingarna. Dokumenten rörande OSL ska uppdateras i juli, så de är tyvärr lite inaktuella just nu.   Soliga hälsning...