Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Delegationen Mot Segregation arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


BESLUT 
 
 
BESLUTSFATTARE 
BESLUTSDATUM 
DNR 
Inger Ashing  
2019-02-20 
2019-2.6.2-55 
ÄRENDE 
Beslut om tillämpning av Riksarkivets 
allmänna föreskrifter för statliga myndigheter 
(RA-FS) 

 
FÖREDRAGANDE 
BILAGA 
Tove Hörner  
 
 
Tillämpning av Riksarkivets allmänna föreskrifter (RA-
FS) gällande gallring för Delegationen mot segregation 

Delegationen mot segregation tillämpar följande generella gallringsföreskrifter för 
statliga myndigheter (Beslutet är gällande from 2018-01-01): 
•  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS RA-FS 1991:6 [ä. 1997:6 och 2012:2]) 
och allmänna råd om gallring av handlingar av ringa eller tillfällig 
betydelse. 
•  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2018:3) och allmänna råd om gallring och 
återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling. 
•  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:3 [ä. 2012:4, ä. 2015:2]) och 
allmänna råd om gallring och utlån av räkneskaper. OBS! From 2019-02-
01 Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2018:10) och allmänna råd om gallring 
och utlån av räkneskaper m.m. 

•  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:5 [ä. 2012:9]) och allmänna råd om 
gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ 
verksamhet. 
•  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1 [ä. 2012:3]) och allmänna råd om 
gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. 
 
 
 
DELEGATIONEN MOT SEGREGATION 
141 52 HUDDINGE  · TELEFON VX  010-140 77 00 · INFO @DELMOS.SE · WWW .DELMOS.SE  
BESÖKSADRESS: ALFRED  NOBELS ALLÉ 7, FLEMINGSBERG  
1 (2) 
 


BESLUT 
BESLUTSFATTARE 
FÖREDRAGANDE 
Inger Ashing 
Tove Hörner 
 
KOPIA TILL 
"Fyll i namn"  
 
 
2 (2)