Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om samtliga aktiva lokala kollektivavtal'.

Lokalt kollektivavtal
Ansökan ledighet enligt FörL
Arbetstid skolledare
Avsteg från Bilaga M till AB pedagogiskt - stödcentrum
Avsteg från Bilaga M till AB pedagogiskt - 641231 RL
Avvikelse från AB Bilaga E
Avvikelse från LAS
Avvikelser arbetstid bemanningscentrum
Avvikelser från bilaga L punkt 3 till AB
Bestämmelser arbetstagare i utbildn och introduktionsanställn BUI 13
Dagbarnvårdaravtal 
Ersättning vid klientrelaterad resa
Flexibel arbetstid
Flexibel arbetstid 
Flexibel arbetstid 
Flexibel arbetstid verksamheter mån-fre 6,30-17
Förskjuten arbetstid utbyte rast måltidsuppehåll nattöppen fsk
Individuell schemaläggning utförandeenheter IFO
Beräkningsperiod vid Kommunala vuxenutbildningen
Jour- och beredskap driftsledare Gator och parker 
Jour- och beredskap IT kommunikation och serverdrift
Jourtjänstgöring boendet Hera
Jourtjänstgöring nattetid boendet Morgonsol
Konvertering till tillsvidareanställning och bilaga
Löneväxling till pension
Löneväxling till pensionssparande
Samverkansavtalet - Avtal om förnyelse - Arbetsmiljö - Samverkan 
Växling semesterdagstillägg extra lediga dagar

Avvikelse från 15§ ATLom utbyte av rast mot måltidsuppehåll (Hera)
EKB och utförandeenheter inom IFO behov jourpass
Ersättning vid beredskapstjänstgöring inom Socialtjänsten
Antagande av avtal Räddningstjänst i beredskap (RIB) 17
Ersättning vid beredskapstjänstgöring inom Socialtjänsten
Lön och allmänna anställningsvillkor mm LOK 17
Arbetstidsmått ständig nattjänstgöring - rotationstjänstgöring
Arbetstidsmått ständig nattjänstgöring - rotationstjänstgöring kväll/natt
Flexibel arbetstid Umeå fritid för personal med schema dag, kväll och helg
Avvikelse från 25 § LAS
Extra ersättning kvälls- och nattpass sjuksköterskor
Insats under journatt Östermalmsgatan
Tjänstgöring yttre befäl Umeåregionens brandförsvar
Lön och allmänna anställningsvillkor mm LOK bilaga 6 till HÖK T
Lön och allmänna anställningsvillkort mm LOK 19
Villkor och ersättning för arbetstagare som arbetar vid krisläge

Förbund
Giltighet
Diarienr KS
Kommunal
20160901 - tv
2017/00199/1
Vision
20160901 - tv
2017/00199/2
SSR
20160901 - tv
2017/00199/3
Lärarförbundet
20160901 - tv
2017/00199/4
Naturvetarna 
20160901 - tv
2017/00199/5
Sveriges Arkitekter
20160901 - tv
2017/00199/6
Vårdförbundet
20160901 - tv
2017/00199/7
Sveriges Ingenjörer
20160901 - tv
2017/00199/8
Jusek
20160901 - tv
2017/00199/9
Sveriges Psykologförbund
20160901 - tv
2017/00199/10
Sveriges Skolledarförbund
20160901 - tv
2017/00199/11
LR
20160901 - tv
2017/00199/12
Lärarförbundet
20160901 - tv
2017/00341/1
Sveriges Skolledarförbund
20160901 - tv
2017/00341/2
Lärarförbundet/LR
20130327 - tv
2017/00342/1
Lärarförbundet
20170811 - tv
2017/00342/2
Kommunal
20160401 - tv
2017/00343/1
Vårdförbundet
20150101 - tv
2017/00344/1
Vision/SSR
20140613 - tv
2017/00345/1
Kommunal
20130222 - tv
2017/00346/1
Kommunal
20160222 - tv
2017/00347/1
Kommunal
20080401 - tv
2017/00348/1
Vision
20161001 - tv 
2017/00349/1
SSR
20161001 - tv
2017/00349/2
Kommunal
20100621 - tv
2017/00350/1
Fysioterapeuterna
20160401 - tv
2017/00350/2
Vårdförbundet
20160501 - tv
2017/00350/3
Jusek
20160401 - tv
2017/00351/1
Lärarförbundet
20160401 - tv
2017/00351/2
LR 
20160401 - tv
2017/00351/3
Vision
20160401 - tv
2017/00351/4
SSR
20160401 - tv
2017/00351/5
Sveriges Ingenjörer
20160401 - tv
2017/00351/6
Sveriges Arbetsterapeuter
20160401 - tv
2017/00351/7
Sverigers Psykologförbund
20160401 - tv
2017/00351/8
Kommunal/Lärarförbundet
20090414 - tv
2017/00352/1
Vision/SSR
20100412 - tv
2017/00374/1
Lärarförbundet
20170101 - tv
2017/00372/1
LR
20170101 - tv 
2017/00372/2
Vision
20150101 - tv
2017/00356/1
Vision/Sveriges Ingenjörer
20150401 - tv
2017/00357/1
SKTF
20100920 - tv
2017/00358/1
Vision
20120701 - tv
2017/00359/1
Kommunal
20140901 - tv
2017/00364/1/2
Jusek
20100429 - tv
2017/00365/1
SSR
20150205 - tv
2017/00366/1
Alla
2014 - tv
2014/00807/1/2
SSR
20160401 - tv
2017/00367/1
Fysioterapeuterna
20160401 - tv
2017/00367/2

Sveriges Arkitekter
20160401 - tv
2017/00367/3
Sveriges Skolledarförbund
20160401 - tv
2017/00367/4
Kommunal
20160401 - tv
2017/00367/5
Lärarförbundet
20160401 - tv
2017/00367/6
Jusek
20160401 - tv
2017/00367/7
Sveriges Ingenjörer
20160401 - tv
2017/00367/8
Sveriges Psykologförbund
20160401 - tv
2017/00367/9
Dik
20160401 - tv
2017/00367/10
Naturvetarna 
20160401 - tv
2017/00367/11
FSA
20160401 - tv
2017/00367/12
Vision/SSR
20170413 - tv
2017/00368/1
Vision/SSR
20170301 - tv
2017/00369/1
Vision
20170101 - tv
2017/00370/1
RiB
20170101 - tv
2017/00373/1
SSR
20170101 - tv
2017/00370/2
Vision
20170101 - 2020-03-31
2017/00616/1
Vårdförbundet
20180901 - tv
2019/00058/1
Vårdförbundet
20180401 - tv
2019/00058/2
Kommunal
20180503 - tv
2019/00060/1
ASSR
20180201 - tv
2019/00062/1
Ledarna
20180406 - tv
2019/00062/2
Kommunal
20180106 - tv
2019/00062/3
Vision
20180126 - tv
2019/00062/4
Sveriges Arbetsterapeuter
20180130 - tv
2019/00062/5
Dik
20180208 - tv
2019/00062/6
Vårdförbundet
20180201 - tv
2019/00062/7
Lärarnas Riksförbund
20180130 - tv
2019/00062/8
Jusek
20180206 - tv
2019/00062/9
Lärarförbundet
20180129 - tv
2019/00062/10
Sveriges Ingenjörer
20180209 - tv
2019/00062/11
Sveriges Arkitekter
20180214 - tv
2019/00062/12
Sveriges Psykologförbund
20180213 - tv 
2019/00062/13
Vårdförbundet
20181001 - tv
2019/00063/1
Kommunal
20180918-tv
2019/00065/1
Kommunal
20181205-tv
2019/00066/1
Fysioterapeuterna
20170401-tv
2019/00293/1
Vårdförbundet
tom 20210330
2019/00475/1
Vision
20190701-tv
2019/00698/1
SSR
20190701-tv
2019/00698/2
BRF
20190701-tv
2019/00698/3
Kommunal
20190701-tv
2019/00698/4

Underskrivet av:
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Margareta Ström
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Margareta Ström
Margareta Ström
Stefan Larsson
Margareta Ström
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Margareta Ström
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Margareta Ström
Viveca Clementsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Margareta Ström
Barbro Lindström
Barbro Lindström/Margareta Ström
Viveca Clementsson
Stefan Larsson
Bengt Forsberg
Stefan Larsson
Stefan Larsson

Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Annica Lundin
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Stefan Larsson
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Kerstin Björkman
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Stefan Larsson
Linda Thelberg
Linda Thelberg
Linda Thelberg
Linda Thelberg

Anette Östensson
Marie Sandström
Per-Olof Backlund
Birgitta Ljungberg
Anette Andsten
Sara Hedlund
Gunnar Sundin
Carina Lidgren Heimersson
Lena Svedjehed
Mats Boman
Hans-Erik Carlborg
Birgitta Ljungberg
Mats Boman
Birgitta Ljungberg, Göran Westberg
Anna Olskog
Albert Wiklund
Gunnar Sundin
Marie Sandström, Jonas Lidberg
Lars-Eric Lidman
Lena Ceder
Monica Norlund
Marie Sandström
Per-Olof Backlund
Thomas Hedman 
Kajsa Hedin
Gunnar Sundin
Carina Lidgren Heimersson
Hans-Erik Carlborg
Marie Sandström
Per-Olov Backlund 
Maria Lindman
Linda Noréus
Lena Svedjehed
Birgitta Ljungberg, Kjell-Ivan Eriksson
Bengt Björkman, Per-Olov Backlund
Birgitta Ljungberg 
Hans-Erik Carlborg
Marie Sandström
Marie Sandström, Maria Lindman
Bengt Björkman
Åsa Bäcklin
Kjell-Ivan Eriksson Anette Östensson Annette Andersson Alejandro Caviedes Annelie Medling
Johan Thesslin
Jonas Lidberg
Alla
Per-Olof Backlund 

Mats Boman
Anette Östensson
Birgitta Ljunberg 
Lars Klefbom, Carina Lidgren Heimersson
Maria Lindman
Lena Svedjehed
Karin Carlsson
Anna Centerdal
Linda Noréus
Marie Sandström, Per-Olof Backlund
Marie Sandström, Per-Olof Backlund
Marie Sandström
Per-Olof Backlund
Marie Sandström
Henrik Johansson
Henrik Johansson
Lena Ceder
Daniel Grönberg
Magnus Gouffrich
Anette Östensson
Marie Sandström
Linda Noréus
Elisabet Sjöberg Lilja
Henrik Johansson
Birgitta Larsson
Carina Lidgren Heimersson
Anna Olskog
Tichaona Dumba Maphosa
Johan Marklund
Lena Svedjehed
Helena Forss Johansson, Henrik Johansson
Erik Persson
Albert Wiklund
Jenny Olsson
Veronica Yngvesdotter
Daniel Grönberg
Stefan Nygren
Lenita Granlund