Allmänna Reklamationsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Allmänna Reklamationsnämnden

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden

Detta är en bekräftelse på att e-postmeddelandet har kommit in till
nämnden.

På ARN:s webbplats kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter:

[1]https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...

 

Hälsningar

Allmänna reklamationsnämnden

 

This is to confirm that we have received your e-mail.

 

At the website at ARN you can find information about how ARN handles
personal data:

 

[2]https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...

 

 

References

Visible links
1. https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...
2. https://www.arn.se/om-arn/arns-behandlin...

ARN, Allmänna Reklamationsnämnden

Detta är en bekräftelse på att e-postmeddelandet kommit in till nämnden.

På ARN:s webbplats kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter: www.arn.se/om-arn/arns-behandling-av-per...

Hälsningar

Allmänna reklamationsnämnden

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #15 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:18
Till: ARN
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Allmänna Reklamationsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #15 email]

Är [ARN request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Allmänna Reklamationsnämnden? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Maria Berge, Allmänna Reklamationsnämnden

1 Attachment

Hej Elenor!

 

ARN kommer att sända över de handlingar som du frågat efter under
morgondagen.

 

Vänliga hälsningar

Maria

 

 

[1]loga_tagline Maria Berge
Verksjurist

Tel direkt: 08-508 860 12
Tel vxl: 08-508 860 00

E-post:[email address]

Webbplats: www.arn.se

 

 

References

Visible links

Maria Berge, Allmänna Reklamationsnämnden

3 Attachments

Hej Elenor!

 

Bifogat finns de handlingar som du frågat efter.

 

Vänliga hälsningar

Maria

 

 

[1]loga_tagline Maria Berge
Verksjurist

Tel direkt: 08-508 860 12
Tel vxl: 08-508 860 00

E-post:[email address]

Webbplats: www.arn.se

 

 

References

Visible links