Anställda per arbetsplats

Gustav Eriksson made this Freedom of Information request to Umeå municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Umeå municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Umeå kommun,

jag önskar en förteckning av antalet tillsvidareanställda hos Umeå kommun indelat per arbetsplats (eller t.ex. "pool") samt på det uppdelat i antal per yrkeskategori/-titel där.

T.ex:
Arbetsplats A: 10 lärare, 1 elevassistent
Arbetsplats B: 7 lokalvårdare, 2 controllers, 1 vaktmästare

En redovisning i form av kalkylblad vore att föredra.
Om det underlättar kan ni utesluta enhetschefer och "högre" från redovisningen.

Med vänlig hälsning,

Gustav Eriksson

Hej kommunen,

Det har tagit ett tag nu för er att ta fram dessa handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen ska det ske skyndsamt, normalt inom någon arbetsdag.

Mvh, Gustav