Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Administrative Court in Karlstad

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Tengberg Caroline - FKA, Administrative Court in Karlstad

Hej Elinor, tack för ditt mail.

 

Vi har tagit emot din begäran om utlämnande av handlingar och arbetar med
den. Handlingarna är inte publicerade på webbplats. Jag kan i dagsläget
inte se att det skulle medföra några kostnader för dig då vi kan skicka
dem elektroniskt.

 

Kontakta mig gärna om du har frågor.

 

Med vänlig hälsning

Caroline Tengberg
Administrativ chef, Beredande enheten, Förvaltningsrätten i Karlstad

054 - 14 85 35 • 070 186 65 53 • [email address] • Postadress:
Box 568, 651 12 Karlstad • Besöksadress: Rådhuset, Stora torget • Fax:
054-14 85 30 • [1]www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

 

 

References

Visible links
1. http://www.forvaltningsrattenikarlstad.d...

Tengberg Caroline - FKA, Administrative Court in Karlstad

2 Attachments

Hej, här är de handlingar som efterfrågas i e-postmeddelande till
förvaltningsrätten den 27 maj 2019.

Förvaltningsrätten står inför att införa en digital hantering av mål och
administrativa ärenden och under 2020 också ett elektroniskt arkiv.
Arkivbeskrivningen är med anledning av detta under revidering, men den
version som senast uppdaterats bifogas. I de delar som beskriver
förvaltningsrättens organisation finns  vissa förändringar sedan 2016.
Förvaltningsrätten bistår gärna med ytterligare information om detta för
det fall det önskas.

 

Med vänlig hälsning

Caroline Tengberg
Administrativ chef, Beredande enheten, Förvaltningsrätten i Karlstad

054 - 14 85 35 • 070 186 65 53 • [email address] • Postadress:
Box 568, 651 12 Karlstad • Besöksadress: Rådhuset, Stora torget • Fax:
054-14 85 30 • [1]www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

 

 

References

Visible links
1. http://www.forvaltningsrattenikarlstad.d...