Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Administrative Court in Linköping

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Förvaltningsrätten i Linköping - FLI, Administrative Court in Linköping

2 Attachments

Hej,
Bifogar förvaltningsrättens arkivredovisning och arkivbeskrivning enligt er begäran.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Björk
Administrativ chef, Administrativa enheten, Förvaltningsrätten i Linköping
• Postadress: Box 406, 581 04 Linköping • Besöksadress: Brigadgatan 3 • www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol...
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #287 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:55
Till: Registrator Förvaltningsrätten i Linköping - FLI <[Administrative Court in Linköping request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #287 email]

Är [Administrative Court in Linköping request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Förvaltningsrätten I Linköping? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Administrative Court in Linköping

Förvaltningsrätten i Jönköping har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Förvaltningsrätten i Jönköping finns på www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol...

Med vänliga hälsningar

Förvaltningsrätten i Jönköping

Tel: 036-15 66 00 • [e-postadress] • Postadress: 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Fax: 036-15 66 55 • www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol...

Detta meddelande går inte att svara på.