Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Administrative Court in Umeå

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Frisén Anna - FUM, Administrative Court in Umeå

2 Attachments

Med vänlig hälsning
Anna Frisén
Chefsadministratör, Förvaltningsrätten i Umeå
090-177415 • 070-3021105 • [email address] • Postadress: Box 193, 901 05 Umeå • Besöksadress: Nygatan 45 • Fax: 090-13 75 88 • www.domstol.se