Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The State Department Board

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator HK, The State Department Board

Hej,

Statens institutionsstyelse (SiS) har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Mer information om SiS hittar du på vår webbplats www.stat-inst.se

Observera att detta meddelande inte går att svara på

The Swedish National Board of Institutional Care (SiS) has received your message. Inkomming messages are read every workday.

For more information about the Swedish National Board of Institutional Care please see www.stat-inst.se

Please note that you cannot reply to this message

Registrator HK, The State Department Board

1 Attachment

Hej,

Bifogar begärda handlingar.

Med vänlig hälsning
Jonna Kindestam
Registrator
---------------------------------
Statens institutionsstyrelse
HK
Tfn 0104534093

www.stat-inst.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #197 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:24
Till: Registrator HK <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #197 email]

Är [The State Department Board request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Institutionsstyrelse? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------