Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to University and Higher Education Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, University and Higher Education Council

Hej!
Tack för ditt mejl.
En handläggare kommer att besvara så fort som möjligt.

Dear Sir/Madam,
Thank you for your Email.
Your request has been forwarded to a desk officer who will reply as soon as possible.

Best regards,

Med vänlig hälsning

Med vänlig hälsning

Registrator
Administrativa avdelningen
[email address]
Telefon: 010-470 03 00
Växel: 010-470 03 00

Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm

www.uhr.se

När du skickar e-post till Universitets- och högskolerådet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Universitets- och högskolerådets webbplats.

When you send Emails to Swedish Council for Education, we process your personal data in accordance with existing legislation. To find out more about the processing of your personal data, visit the Swedish Council for Education web site.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #229 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:35
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #229 email]

Är [University and Higher Education Council request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Universitets- Och Högskolerådet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Registrator, University and Higher Education Council

2 Attachments

Hej Elenor,

Bifogat finner du de efterfrågade handlingarna.

Med vänliga hälsningar
Registratur och arkiv
[University and Higher Education Council request email]
Växel: +46-10-470 03 00
Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm 
www.uhr.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #229 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:35
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #229 email]

Är [University and Higher Education Council request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Universitets- Och Högskolerådet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------