Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to University of Umeå

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Eva-Lisa Holmström, University of Umeå

1 Attachment

Hej Elenor,

Du har begärt att få ta del av Umeå universitets arkivbeskrivning (enligt 6 § arkivlagen) samt Umeå universitets beskrivning av allmänna handlingar (enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen).

Umeå universitet har ingen separat beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § OSL, utan den beskrivning av myndighetens allmänna handlingar som krävs enligt denna paragraf återfinns i Umeå universitets arkivbeskrivning.

Det här räknas formellt som att vi kommer att avslå din begäran i denna del, med hänvisning till att den begärda handlingen inte finns som en separat handling. Om du vill ha ett formellt beslut gällande detta, vilket krävs för att du ska kunna överklaga, kan du meddela mig så ordnar jag det.

Jag bifogar Umeå universitets arkivbeskrivning.

Med vänlig hälsning
Eva-Lisa Holmström

Umeå universitet
Universitetsledningens kansli
Arkivarie vid Registratur och Arkiv
901 87  Umeå universitet

Telefon 090-786 67 27
Epost [email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #230 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:35
Till: Registrator Umeå universitet <[UMU request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #230 email]

Är [UMU request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Umeå Universitet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------