Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Södertörn University

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Thomas Lidbäck, Södertörn University

1 Attachment

Hej Elenor!

 

Vi bekräftar att vi mottagit din begäran och att den är under
handläggning. Vi kommer att återkoppla till dig så snart som möjligt.

 

Vänlig hälsning,

 

Registrator

 

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM

Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg

141 89 Huddinge

08 608 40 00

sh.se

 

[1]cid:image001.png@01D13684.0CE481A0

 

När du skickar e-post till Södertörns högskola innebär detta att
Södertörns högskola kommer att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa
mer om hur Södertörns högskola behandlar personuppgifter [2]här. E-post
skickad till och från Södertörns högskola kan betraktas som allmän och
offentlig handling.

 

Sending an e-mail to Södertörn University will result in Södertörn
University processing your personal data. More information about how
Södertörn University processes personal data is available [3]here. E-mail
correspondence with Södertörn University may be classified as official and
public documents.

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar <[FOI #239 email]>

Skickat: den 27 maj 2019 18:37

Till: Registrator <[SH request email]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[FOI #239 email]

 

Är [SH request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Södertörns Högskola? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom
detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. https://www.sh.se/samverka--mot-sodertor...
3. https://www.sh.se/english/sodertorn-univ...

Registrator, Södertörn University

1 Attachment

Hej Elenor!

 

Delar av din begäran är nu sammanställd, svaret består av två delar.

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§)

 

Södertörns Högskolas arkivbeskrivning uppgår till totalt 23 sidor och kan
lämnas ut i sin helhet.

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§)

 

Denna del är fortfarande under arbete och vi kommer att återkoppla till
dig så snart som möjligt.

 

Högskolan har ingen skyldighet att lämna ut kopior på allmän handling
elektroniskt utan i utskrift och mot en avgift enligt avgiftsförordningen.
Det totala antalet sidor för de delar av din begäran som färdigbehandlats
är 23 och avgiften blir därmed 76 kronor (inklusive porto). Kopiorna kan
antingen hämtas på plats på högskolan eller skickas per post, återkom i så
fall med en adress dit de ska skickas. Du kan även ta del av kopiorna
kostnadsfritt på högskolan.

 

Återkom med hur du vill ta del av kopiorna.

 

Vänlig hälsning,

 

Registrator

 

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM

Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg

141 89 Huddinge

08 608 40 00

sh.se

[1]sh-logo-160x104-sign

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #239 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:37
Till: Registrator <[SH request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[2][FOI #239 email]

 

Är [3][SH request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Södertörns Högskola? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:

[4]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[5]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[FOI #239 email]
3. mailto:[SH request email]
4. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
5. http://handlingar.se/sv/help/officers

Registrator, Södertörn University

2 Attachments

Hej Elenor!

 

Del 2 av din begäran är nu sammanställd.

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§)

 

Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar ingår i
arkivbeskrivningen. Södertörns Högskolas arkivbeskrivning uppgår till
totalt 23 sidor och kan som tidigare svarats lämnas ut i sin helhet.

 

Högskolan har ingen skyldighet att lämna ut kopior på allmän handling
elektroniskt utan i utskrift och mot en avgift enligt avgiftsförordningen.
Det totala antalet sidor för de delar av din begäran som färdigbehandlats
är 23 och avgiften blir därmed 76 kronor (inklusive porto). Kopiorna kan
antingen hämtas på plats på högskolan eller skickas per post, återkom i så
fall med en adress dit de ska skickas. Du kan även ta del av kopiorna
kostnadsfritt på högskolan.

 

Återkom med hur du vill ta del av kopiorna.

 

Vänlig hälsning,

 

Registrator

 

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM

Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg

141 89 Huddinge

08 608 40 00

sh.se

 

[1]cid:image001.png@01D13684.0CE481A0

 

 

 

 

Från: Registrator
Skickat: den 29 maj 2019 16:20
Till: Elenor Weijmar <[FOI #239 email]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej Elenor!

 

Delar av din begäran är nu sammanställd, svaret består av två delar.

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§)

 

Södertörns Högskolas arkivbeskrivning uppgår till totalt 23 sidor och kan
lämnas ut i sin helhet.

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§)

 

Denna del är fortfarande under arbete och vi kommer att återkoppla till
dig så snart som möjligt.

 

Högskolan har ingen skyldighet att lämna ut kopior på allmän handling
elektroniskt utan i utskrift och mot en avgift enligt avgiftsförordningen.
Det totala antalet sidor för de delar av din begäran som färdigbehandlats
är 23 och avgiften blir därmed 76 kronor (inklusive porto). Kopiorna kan
antingen hämtas på plats på högskolan eller skickas per post, återkom i så
fall med en adress dit de ska skickas. Du kan även ta del av kopiorna
kostnadsfritt på högskolan.

 

Återkom med hur du vill ta del av kopiorna.

 

Vänlig hälsning,

 

Registrator

 

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM

Alfred Nobels Allé 7, Flemingsberg

141 89 Huddinge

08 608 40 00

sh.se

[2]sh-logo-160x104-sign

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[3][FOI #239 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:37
Till: Registrator <[4][SH request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][FOI #239 email]

 

Är [6][SH request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Södertörns Högskola? Om så är fallet, vänligen kontakta
oss genom detta formulär:

[7]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
3. mailto:[FOI #239 email]
4. mailto:[SH request email]
5. mailto:[FOI #239 email]
6. mailto:[SH request email]
7. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
8. http://handlingar.se/sv/help/officers