Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The National Government Employee Pensions Board

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Kundservice, The National Government Employee Pensions Board

Hej och tack för ditt mejl!

Just nu har vi längre handläggningstider då det är många som kontaktar
oss. Vi uppskattar ditt tålamod och svarar på ditt mejl så snart som
möjligt.

När du skickar en fråga till oss svarar vi vanligtvis inom ett dygn.
Behöver vi utreda din fråga återkopplar vi till dig inom fem arbetsdagar.
 
Har du bett oss skicka ansökningshandlingar får du dem till din
folkbokföringsadress inom kort. Om du skickat in en ansökan registrerar vi
den för handläggning.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter på spv.se/personuppgifter.

Med vänlig hälsning

Kundservice
 
Statens tjänstepensionsverk (SPV)
851 90 Sundsvall
Tel: 020-51 50 40
Webb: [1]www.spv.se

 

Best customer, thank you for your message.

We are currently in the middle of a busy season so our reply may be
delayed. We appreciate your patience and will get back to you as soon as
possible

When you send a question by email we usually respond within a day. If we
need to investigate your question further, you will receive an answer
within five business days.

Read about how we treat your personal information on
spv.se/personuppgifter.

Kind regards,

Customer Service
The National Government Employee Pensions Board, SPV
[2]www.spv.se

References

Visible links
1. http://www.spv.se/
2. http://www.spv.se/

Kundservice, The National Government Employee Pensions Board

Hej.

Jag har vidarebefordrat ditt e-postmeddelande till registraturen som kommer att besvara din fråga.

Med vänliga hälsningar
 
Annlouise
_______________________________
 
SPV:s kundservice
Tel: 020-51 50 40
Mejl: [SPV request email]
 

Statens tjänstepensionsverk (SPV)
851 90 Sundsvall
Tel: 060-18 74 00
Mejl: [email address]
Webb: www.spv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #259 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:41
Till: Kundservice <[SPV request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #259 email]

Är [SPV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Tjänstepensionsverk? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Helena Ekblom, The National Government Employee Pensions Board

2 Attachments

Hej

Bifogar här de begärda handlingarna.

Med vänliga hälsningar

Helena Ekblom
_______________________________

Helena Ekblom
Dokumentcontroller
Avdelning Regelverk och kvalitet

Statens tjänstepensionsverk (SPV)
851 90 Sundsvall
Tel: 060-18 74 00
Mejl: [email address]
Webb: www.spv.se
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #259 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:41
Till: Kundservice <[SPV request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #259 email]

Är [SPV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Tjänstepensionsverk? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------