Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

TSM - Funktionsbrevlåda arkivet - TSM, Stockholm District Court

1 Attachment

Hej,

Arkivbeskrivningen hittar du på vår hemsida: stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Bestalla-domar-och-beslut/Information-om-tingsrattens-arkiv/

Vår beskrivning enl. OSL bifogas.

Med vänlig hälsning
Olivia Nordström
Arkivarie, Administrativa avdelningen, Enheten för registrering och arkiv, Stockholms tingsrätt
08-561 65 000 • [email address] • Postadress: Box 8307, 104 20 Stockholm • Besöksadress: Scheelegatan 7 • www.stockholmstingsratt.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator Stockholms tingsrätt - TSM
Skickat: den 28 maj 2019 08:40
Till: TSM - Funktionsbrevlåda arkivet - TSM <[email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

Med vänlig hälsning
Mathilda Lenegård
Registrator, Administrativa avdelningen, Enheten för registrering och arkiv, Stockholms tingsrätt
08-56165033 • [email address] • Postadress: Box 8307, 104 20 Stockholm • Besöksadress: Scheelegatan 7 • www.stockholmstingsratt.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #349 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:42
Till: Registrator Stockholms tingsrätt - TSM <[Stockholm District Court request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #349 email]

Is [Stockholm District Court request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Stockholm District Court? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------