Beslutet att begära avgift för allmän handling

Johanna Persson made this Freedom of Information request to Umeå municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Till Umeå kommun,

jag önskar ta del av det eller de dokument/rutiner som klargör i vilka lägen utlämnande av allmän handling från Umeå kommun ska innebära en avgift för mottagaren. Beslutet om avgifter ska enligt Kerstin D Persson vara taget av Umeå Kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning,

Johanna Persson

Umeå kommun, Umeå municipality

2 Attachments

Översändes enligt önskemål.

Hälsningar

Kerstin Magnusson
Registrator
Umeå kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johanna Persson <[FOI #466 email]>
Skickat: den 5 november 2019 15:28
Till: Umeå kommun <[Umeå municipality request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Beslutet att begära avgift för allmän handling

Till Umeå kommun,

jag önskar ta del av det eller de dokument/rutiner som klargör i vilka lägen utlämnande av allmän handling från Umeå kommun ska innebära en avgift för mottagaren. Beslutet om avgifter ska enligt Kerstin D Persson vara taget av Umeå Kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning,

Johanna Persson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #466 email]

Är [Umeå municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Umeå kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------