Blekinge Tekniska Högskola arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Blekinge Institute of Technology

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

info@bth.se, Blekinge Institute of Technology

1 Attachment

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har tagit emot din e-post.

För att BTH ska kunna utföra sitt uppdrag och handlägga ditt ärende kommer
högskolan att behandla dina personuppgifter.

BTH behandlar dina personuppgifter med hänsyn till din integritet och
följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
samt annan relevant dataskyddslagstiftning. För information om hur BTH
behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som
registrerad se: [1]www.bth.se/personuppgifter

 

/

 

Blekinge Institute of Technology (BTH) has received your e-mail.

In order for BTH to carry out its duty and handle your matter, the
university will process your personal data.

BTH processes your personal data with respect to your integrity and
complies with the provisions of the General Data Protection Regulation (EU
2016/679) and other relevant data protection legislation. For information
on how BTH processes your personal data and what rights you have as
registered see: [2]www.bth.se/personuppgifter (information in Swedish)

 

Med vänlig hälsning

[3][BTH request email]

-------------------------------------------

BTH - Blekinge Tekniska Högskola

SE-371 79 Karlskrona

-------------------------------------------

[4][BTH request email]

[5]www.bth.se

 

[6]cid:image001.png@01D40230.5F020280

 

BTH är en av Sveriges tydligast profilerade

högskolor, där tillämpad IT och innovation

för hållbar tillväxt står i fokus.

 

References

Visible links
1. http://www.bth.se/personuppgifter
2. http://www.bth.se/personuppgifter
3. mailto:[BTH request email]
4. mailto:[BTH request email]
5. http://www.bth.se/

registrator@bth.se, Blekinge Institute of Technology

1 Attachment

Hej Elenor,

bifogat finner du den senaste versionen av Blekinge Tekniska Högskolas arkivbeskrivning.
Det finns arkivförteckningar för tidigare sektioner och för förvaltningen vid lärosätet. Av olika anledningar har de inte kunnat underhållas så som vederbörligt är. De versioner jag har är excel-exporter från programmet FileMaker. Återkom gärna om du är intresserad av att ta del av dem trots deras form som kan vara svår att förstå om man inte har erfarenhet av FileMaker sedan tidigare.
Du når mig snabbast genom att kontakta mig via [email address].

Med vänlig hälsning, 
Olivia Simson
Arkivarie
-------------------------------------------
BTH - Blekinge Tekniska Högskola
0455-38 50 94
-------------------------------------------
 

BTH behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [BTH request email]
Skickat: den 27 maj 2019 11:30
Till: [email address]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Blekinge Tekniska Högskola arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #20 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 10:37
Till: [BTH request email]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Blekinge Tekniska Högskola arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #20 email]

Är [BTH request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Blekinge Tekniska Högskola? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------