Delegationen För Folkrättslig Granskning Av Vapenprojekt arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Delegation For Public Law Review Of Arms Projects

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, The Delegation For Public Law Review Of Arms Projects should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, The Delegation For Public Law Review Of Arms Projects

Hej!
Tack för ditt meddelande.

Vi läser inkommen e-post varje vardag. Vi kommer att återkoppla så snart
som möjligt. Beroende på vad ärendet gäller kan detta ta lite olika lång
tid.

Med vänliga hälsningar,
Delegationen mot segregation

E-post: [The Delegation For Public Law Review Of Arms Projects request email]
Tfn: 010-140 77 00
Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Huddinge
www.delmos.se/