Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic made this Freedom of Information request to Gagnef Municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Registrator, Gagnef Municipality

1 Attachment

Hej,

Bifogar Gagnefs kommuns digitaliseringsstrategi,

Vänliga hälsningar
Monica Enmalm
Dokumentsamordnare
Gagnefs kommun
0241-15102

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent Vukovic <[FOI #424 email]>
Skickat: den 18 oktober 2019 16:16
Till: Registrator <[Gagnef Municipality request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #424 email]

Is [Gagnef Municipality request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gagnef Municipality? If so, please contact us using this form:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Hej Monica,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent

Registrator, Gagnef Municipality

Hej!

Din skrivelse/ansökan har tagits emot av Gagnefs kommun och kommer nu att
behandlas enligt våra rutiner.

Registrator
Gagnefs kommun

De uppgifter som du lämnar till Gagnefs kommun behandlas av oss för
handläggning, administration

och uppföljning av ditt ärende. Behandlingen utförs i våra
verksamhetssystem. Personuppgifter

hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Läs mer om dina
rättigheter enligt dataskydds-

förordningen på vår webbsida gagnef.se/personuppgifter