Försvarets Radioanstalt arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to National Defence Radio Establishment

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request is waiting for clarification. If you are Elenor Weijmar, please sign in to send a follow up message.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Rättsenheten, National Defence Radio Establishment

Hej,

FRA har mottagit din begäran. Den kommer att hanteras så snart som
möjligt.

Med vänliga hälsningar

Helene Bergquist Frederiksen
Chef Rätts- och informationskontoret

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Försvarets Radioanstalt
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Datum: Mon, 27 May 2019 11:06:51 +0200
Från: Elenor Weijmar [1]<[FOI #54 email]>
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid FRA [2]<[FRA request email]>

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[3][FOI #54 email]

Är [4][FRA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Försvarets Radioanstalt? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:
[5]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[6]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #54 email]
2. mailto:[FRA request email]
3. mailto:[FOI #54 email]
4. mailto:[FRA request email]
5. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
6. http://handlingar.se/sv/help/officers

rattsenheten, National Defence Radio Establishment

Hej igen,

FRA handlägger alltjämt din begäran. Till vilken postadress kan besked och
eventuella handlingar skickas?

Med vänlig hälsning

Kári Ólafsson

------
Rättsenheten
Försvarets radioanstalt
Tel 08-471 43 57

Den 2019-05-27 kl. 13:51, skrev Rättsenheten:

Hej,

FRA har mottagit din begäran. Den kommer att hanteras så snart som
möjligt.

Med vänliga hälsningar

Helene Bergquist Frederiksen
Chef Rätts- och informationskontoret

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Försvarets Radioanstalt
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Datum: Mon, 27 May 2019 11:06:51 +0200
Från: Elenor Weijmar [1]<[FOI #54 email]>
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid FRA [2]<[FRA request email]>

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan
där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[3][FOI #54 email]

Är [4][FRA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Försvarets Radioanstalt? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:
[5]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[6]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #54 email]
2. mailto:[FRA request email]
3. mailto:[FOI #54 email]
4. mailto:[FRA request email]
5. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
6. http://handlingar.se/sv/help/officers

rattsenheten, National Defence Radio Establishment

Hallå igen,

Jag måste få en postadress för att kunna skicka begärda handling till dig.
Alternativt kan du hämta upp den i FRA:s vakt.

/Kári

Den 2019-05-29 kl. 16:20, skrev rattsenheten:

Hej igen,

FRA handlägger alltjämt din begäran. Till vilken postadress kan besked
och eventuella handlingar skickas?

Med vänlig hälsning

Kári Ólafsson

------
Rättsenheten
Försvarets radioanstalt
Tel 08-471 43 57

Den 2019-05-27 kl. 13:51, skrev Rättsenheten:

Hej,

FRA har mottagit din begäran. Den kommer att hanteras så snart som
möjligt.

Med vänliga hälsningar

Helene Bergquist Frederiksen
Chef Rätts- och informationskontoret

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Försvarets
Radioanstalt arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna
handlingar
Datum: Mon, 27 May 2019 11:06:51 +0200
Från: Elenor Weijmar [1]<[FOI #54 email]>
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid FRA [2]<[FRA request email]>

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan
där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information
om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[3][FOI #54 email]

Är [4][FRA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Försvarets Radioanstalt? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:
[5]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[6]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #54 email]
2. mailto:[FRA request email]
3. mailto:[FOI #54 email]
4. mailto:[FRA request email]
5. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
6. http://handlingar.se/sv/help/officers

rattsenheten, National Defence Radio Establishment

Hej igen,

Jag har inte fått något svar på de e-postmeddelanden som skickats till
dig, se nedan. Handlingen som du har begärt att få ta del av kommer läggas
i FRA:s vakt och går att hämta, anonymt om så önskas. Adressen är
Rörbyvägen 21 på Lovö i Ekerö kommun.

Om du vill att handlingen skickas till dig måste du ange en postadress.

Med vänlig hälsning

Kári Ólafsson

--
Rättsenheten
Försvarets radioanstalt
Tel 08-471 43 57

Den 2019-06-04 kl. 08:47, skrev rattsenheten:

Hallå igen,

Jag måste få en postadress för att kunna skicka begärda handling till
dig. Alternativt kan du hämta upp den i FRA:s vakt.

/Kári

Den 2019-05-29 kl. 16:20, skrev rattsenheten:

Hej igen,

FRA handlägger alltjämt din begäran. Till vilken postadress kan besked
och eventuella handlingar skickas?

Med vänlig hälsning

Kári Ólafsson

------
Rättsenheten
Försvarets radioanstalt
Tel 08-471 43 57

Den 2019-05-27 kl. 13:51, skrev Rättsenheten:

Hej,

FRA har mottagit din begäran. Den kommer att hanteras så snart som
möjligt.

Med vänliga hälsningar

Helene Bergquist Frederiksen
Chef Rätts- och informationskontoret

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Försvarets
Radioanstalt arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna
handlingar
Datum: Mon, 27 May 2019 11:06:51 +0200
Från: Elenor Weijmar [1]<[FOI #54 email]>
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid FRA
[2]<[FRA request email]>

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk
att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till
sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha
information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna
begäran:
[3][FOI #54 email]

Är [4][FRA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Försvarets Radioanstalt? Om så är fallet,
vänligen kontakta oss genom detta formulär:
[5]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[6]http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av
allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till
oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #54 email]
2. mailto:[FRA request email]
3. mailto:[FOI #54 email]
4. mailto:[FRA request email]
5. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
6. http://handlingar.se/sv/help/officers