Handlingar från Magnoliamålet 2016

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Stockholm District Court

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej Stockholms tingsrätt,

Jag vill ta del av samtliga handlingar från Magnoliamålet 2016.

Bland annat 1. Stämningsansökan som skickades till domstolen och

2. Stockholms tingsrätt avslag med motiveringen för avslag.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänling hälsning
Elenor Weijmar

TSM - Funktionsbrevlåda arkivet - TSM, Stockholm District Court

3 Attachments

Hej,

 

Bifogar stämningsansökan, domen samt dagboksbladet. Om du önskar beställa
ytterligare aktbilagor, vänligen specificera vilka utifrån dagboksbladet.

 

Observera att vid större beställningar tar vi ut en avgift och behöver i
så fall ditt personnummer och adress för fakturering. Mer information om
våra avgifter finns att läsa på:
[1]http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tin...

 

Med vänlig hälsning

Elizaveta Borgman
Arkivarie, Administrativa avdelningen, Enheten för registrering och arkiv,
Stockholms tingsrätt

08-561 65 510 • [email address] • Postadress: Box 8307, 104 20
Stockholm • Besöksadress: Scheelegatan 7 • [2]www.stockholmstingsratt.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar [[3]mailto:[FOI #367 email]]

Skickat: den 16 september 2019 20:32

Till: Registrator Stockholms tingsrätt - TSM
<[4][Stockholm District Court request email]>

Ämne: Freedom of Information request - Handlingar från Magnoliamålet 2016

 

Hej Stockholms tingsrätt,

 

Jag vill ta del av samtliga handlingar från Magnoliamålet 2016.

 

Bland annat 1. Stämningsansökan som skickades till domstolen och

 

2. Stockholms tingsrätt avslag med motiveringen för avslag.

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänling hälsning

Elenor Weijmar

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[5][FOI #367 email]

 

Is [6][Stockholm District Court request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Stockholm District Court? If so, please contact us
using this form:

[7]http://handlingar.se/en/change_request/n...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[8]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tin...
2. http://www.stockholmstingsratt.se/
3. mailto:[FOI #367 email]
4. mailto:[Stockholm District Court request email]
5. mailto:[FOI #367 email]
6. mailto:[Stockholm District Court request email]
7. http://handlingar.se/en/change_request/n...
8. http://handlingar.se/en/help/officers