Ilo-Kommittén arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Ilo Committee

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

A ILO-kommittén, Ilo Committee

1 Attachment

  • Attachment

    Arkivbeskrivning och arkivf rteckning januari 2015 uppdaterad enligt RA FS 2008 4.docx

    202K Download View as HTML

Hej Elenor,

Bifogar ILO-kommitténs arkivbeskrivning och arkivförteckning. Vi har inget särskilt dokument med beskrivning av våra allmänna handlingar men du kan läsa om detta i vår arkivbeskrivning samt på vår hemsida: https://svenskailo-kommitten.se/

Hör gärna av dig på denna e-postadress om du önskar mer information om något.

Med vänlig hälsning,

ILO-kommitténs sekretariat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #73 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:19
Till: A ILO-kommittén <[Ilo Committee request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ilo-Kommittén arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #73 email]

Är [Ilo Committee request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Ilo-Kommittén? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------