Institutet För Rymdfysik arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Institute For Space Physics

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Anna-Karin Ukonsaari, Institute For Space Physics

2 Attachments

Hej Elenor!

Bifogat har du IRF:s Arkivbeskrivning som även innehåller beskrivning av
allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning
Anna-Karin Ukonsaari

Den 2019-05-27 kl. 13:26, skrev Institutet för rymdfysik:

show quoted sections

--
Anna-Karin Ukonsaari, ekonomichef
Institutet för rymdfysik (Swedish Institute of Space Physics)
Box 812
981 28 Kiruna
Sweden
Tel: +46-980-79 054
Email: [email address]
www.irf.se