Kostnaden för flygvapenövningen i Sverige och Finland 2019

Elin Wägner made this Freedom of Information request to Armed Forces

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Till Försvarsmakten,

Jag skulle vilja ha ut de totala kostnaderna för flygvapenövningen i norra Sverige och nordvästra Finland den 22 mars-27 mars 2019.

Med vänlig hälsning,

Elin Wägner

EXP-HKV, Armed Forces

Hej Elin,

din begäran är under handläggning.

Begäran är fördelad till Flygstaben (FS), [email address]

Du behöver inte göra något, jag fördelar den till förbandet.
Till Flygstabens registrator som kännedom.
I och med detta avslutas hanteringen på Högkvarteret.

Försvarsmakten lämnar endast ut allmänna handlingar i pappersformat.
Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från och med sida 10. Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

// Robert
Registrator HKV Utlämning

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elin Wägner [mailto:[FOI #9 email]]
Skickat: den 27 april 2019 21:53
Till: EXP-HKV
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kostnaden för flygvapenövningen i Sverige och Finland 2019

Till Försvarsmakten,

Jag skulle vilja ha ut de totala kostnaderna för flygvapenövningen i norra Sverige och nordvästra Finland den 22 mars-27 mars 2019.

Med vänlig hälsning,

Elin Wägner

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #9 email]

Är [MIL request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Försvarsmakten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

LSS-A7, Armed Forces

1 Attachment

Hej Elin!

 

Detta är ett svar på mail från dig (se nedan) till Försvarsmakten avseende
den totala kostnaden för Flygvapenövningen 2019 i norra Sverige och i
Finland. Mailet har lottas från centralexpedition på Högkvarteret via
Flygstaben till LSS A7 som ansvarar för Flygvapenövningen.

 

Budgeten för Flygvapenövning 2019 inkl. basering i Finland var 36 milj kr.
Denna kostnad innefattar planering, förberedelser, genomförande och
utvärdering. Huvuddelen av kostnaden ligger på genomförandet. I skrivande
stund har vi inte fått in allt underlag för att kunna se det verkliga
utfallet. Prognosen ser dock god ut och budgeten ser ut att hållas.

 

Vänliga hälsningar

Staffan Burström Quennerstedt

 

 

[1]LSS_Luftstridsskolan

 

Staffan Burström Quennerstedt

Major

C A7 LSS

 

FÖRSVARSMAKTEN

LUFTSTRIDSSKOLAN

751 27 Uppsala

 

Tel: 018-196728 - Mobil: 0708-826478

e-post: [2][email address]

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elin Wägner [[3]mailto:[FOI #9 email]]

Skickat: den 27 april 2019 21:53

Till: EXP-HKV

Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kostnaden för
flygvapenövningen i Sverige och Finland 2019

 

Till Försvarsmakten,

 

Jag skulle vilja ha ut de totala kostnaderna för flygvapenövningen i norra
Sverige och nordvästra Finland den 22 mars-27 mars 2019.

 

Med vänlig hälsning,

 

Elin Wägner

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[4][FOI #9 email]

 

Är [5][MIL request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Försvarsmakten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta
formulär:

[6]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[7]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #9 email]
4. mailto:[FOI #9 email]
5. mailto:[MIL request email]
6. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
7. http://handlingar.se/sv/help/officers