Kungliga Musikhögskolans arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Royal College of Music

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator KMH, Royal College of Music

Hej!
Din begäran är mottagen för handläggning.

Med vänlig hälsning

_________________________________
Registrator
Enheten för ledningsstöd

Direkt 08-16 18 37
[KMH request email]


Den 2019-05-27 11:54 skrev "Elenor Weijmar" <[FOI #85 email]> följande:

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #85 email]

Är [KMH request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kungliga Musikhögskolan? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers


Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.


-------------------------------------------------------------------

Björn Larsson, Royal College of Music

3 Attachments

Här är handlingarna ni begärde: 
vh, Björn Larsson 
Björn Larsson 
Arkivarie
Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi
070 22 37 269
[1][email address]

28 maj 2019 kl. 09:56 skrev Registrator KMH <[2][KMH request email]>:
Hej,
vb:ar ärende dnr 19/363 till dig för svar med kopia till registrator.

Mvh
Helena

Med vänlig hälsning

_________________________________
Registrator
Enheten för ledningsstöd

Direkt 08-16 18 37
[3][KMH request email]

Den 2019-05-27 11:54 skrev "Elenor Weijmar"
<[FOI #85 email]> följande:

   Hej, Jag vill ta del av:

   1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

   2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

   Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

   Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information
om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

   Mvh,

   Elenor

   -------------------------------------------------------------------

   Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
   [FOI #85 email]

   Är [KMH request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Kungliga Musikhögskolan? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:
   http://handlingar.se/sv/change_request/n...

   Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
   http://handlingar.se/sv/help/officers

   Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

   -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[KMH request email]
3. mailto:[KMH request email]