Länsstyrelsen I Kronobergs Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Kronoberg County

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen i Kronobergs län, County Administrative Board of Kronoberg County

1 Attachment

Hej!

Översänder arkivbeskrivning med myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Se bifogad fil.

Med vänlig hälsning
Joakim Fogelberg
Arkivarie/registrator
Telefon: 010 223 71 20
 Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg
SE-351 86  VÄXJÖ / Telefon: +46(0)10 223 70 00
Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

www.lansstyrelsen.se/kronoberg

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #138 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:34
Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Kronobergs Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #138 email]

Är [County Administrative Board of Kronoberg County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Kronobergs Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------