Länsstyrelsen I Norrbottens Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Norrbotten County

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Lindblom Anna, County Administrative Board of Norrbotten County

1 Attachment

Hej!

Här kommer arkivbeskrivningen, den beskrivning vi har av allmänna handlingar är det som återfinns i arkivbeskrivningen.

Mvh

_______________________________________
Anna Lindblom
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Administrativa enheten
971 86 Luleå
Telefon: 010-225 53 56
Fax: 0920-22 84 11
E-post: [email address]
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #139 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:34
Till: Länsstyrelsen i Norrbottens län <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Norrbottens Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #139 email]

Är [County Administrative Board of Norrbotten County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Norrbottens Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------