Malmö Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Malmö University

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator - Malmö universitet, Malmö University

12 Attachments

Hej.

Malmö universitets arkivredovisning består av tre delar. Den ena är arkivbeskrivningen, den andra delen utgörs av vår dokumenthanteringsplan som tillika är universitetets lokala gallringsbeslut och den tredje delen består av vår arkivförteckning. Arkivförteckningen finns bifogat.
Arkivbeskrivning går att ta del av här:
https://www.mah.se/upload/Dokumenthanter...

Dokumenthanteringsplanen går att ta del av här:
https://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-...

Just nu pågår det ett arbete med en översyn av dokumenthanteringsplanen, där den revideras och förs in i en databas för en mer sökbar publicering på nätet. Den är därför inte uppdaterat med hänvisningar till Riksarkivets senaste föreskrifter, utan detta kommer i den nya versionen.

När det gäller arkivförteckningen är den mycket omfattande, så i detta utskick har jag endast skickat med en översikt över vilka arkivserier vi har och inte tagit ut förteckningen som redovisar varje arkivvolym. Från den nyare arkivförteckningen (Malmö universitet) är allt med. Jag har inte heller skickat med arkivförteckningein för de av universitetets föregångare som är en del av Malmö universitets arkiv. Återkom om du vill ha en mer utförlig arkivförteckning - så skickar vi den.

Arkivförteckningien täcker endast in sådant som är inlämnat för arkivering. Dokumenthanteringsplanen ger en betydligt bättre bild över vilka handlingar som finns då den har med sådant som inte än tagits om hand eller inte skall tas omhand för arkivering och har en betydligt högre detaljeringsgrad än en arkivförteckning.

Med vänlig hälsning
Hanna

Hanna Höie
Arkivarie
Ledningsstaben
Malmö universitet
205 06 Malmö
Tel: 040-66 58391
[email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Info - Malmö universitet <[MAU request email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:23
Till: Registrator - Malmö universitet <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Malmö Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #124 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:21
Till: Info - Malmö universitet <[MAU request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Malmö Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #124 email]

Är [MAU request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Malmö Universitet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------