Myndigheten För Familjerätt Och Föräldraskapsstöd arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The Authority For Family Law And Parental Support

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

info, The Authority For Family Law And Parental Support

Hej,

 

Vi har mottagit ditt mejl. Vi återkommer så snart vi kan med svar på ditt
meddelande.

 

Med vänliga hälsningar

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF 

 

MFoF är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt,
föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att
internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt
godtagbart sätt. MFoF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna
kommunicera med dig. [1]Läs gärna hela vår information om behandling av
personuppgifter på vår webbplats.

 

References

Visible links
1. http://mfof.se/om-mfof/Personuppgiftspol...

info, The Authority For Family Law And Parental Support

1 Attachment

Hej,

 

Myndighetens arkivbeskrivningen är under revidering. Översänder därmed den
arkivbeskrivning som är fastställd år 2015.

 

Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar ingår i myndighetens
arkivbeskrivning.

 

Med vänlig hälsning

________________________

Registrator MFoF

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Box 35, 931 21 Skellefteå

08-545 556 80

[1]www.mfof.se

 

MFoF är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt,
föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att
internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt
godtagbart sätt. MFoF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna
kommunicera med dig. [2]Läs gärna hela vår information om behandling av
personuppgifter på vår webbplats. MFoF:s dataskyddsombud är Simon
Jernelöv, [3][email address] 08-4626560

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mfof.se/
2. http://mfof.se/om-mfof/Personuppgiftspol...
3. mailto:[email address]

Elenor Weijmar left an annotation ()

Test