Nämnden För Hemslöjdsfrågor arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to The committee for Handicraft Issues

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

NFH, The committee for Handicraft Issues

1 Attachment

Hej!
Här är Nämnden för hemslöjdsfrågors arkivbeskrivning.

När det gäller beskrivning av allmänna handlingar undrar jag om du vill ha vår klassificeringsstruktur eller dokumenthanteringsplan?

Med vänlig hälsning

Heléne Wallin
Handläggare
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 4006
10261 Stockholm
Besöksadress Västgötagatan 5
tel 08 681 93 53
www.nfh.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #159 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:54
Till: NFH <[NFH request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Nämnden För Hemslöjdsfrågor arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #159 email]

Är [NFH request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Nämnden För Hemslöjdsfrågor? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
Läs om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/mejl<https://tillvaxtverket.se/mejl>
________________________________

Hej,

Jag tar gärna emot båda!

Bästa,
Elenor

NFH, The committee for Handicraft Issues

2 Attachments

Här kommer dokumenten.

Med vänlig hälsning,

Heléne Wallin

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #159 email]>
Skickat: den 22 augusti 2019 11:03
Till: NFH <[NFH request email]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Nämnden För Hemslöjdsfrågor arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej,

Jag tar gärna emot båda!

Bästa,
Elenor

show quoted sections