Totala kostnaderna för Polismyndigheten avseende de så kallade ”skjutningarna” i Malmö

Elin Wägner made this Freedom of Information request to Police Authority

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Till Polismyndigheten,

Jag vill begära ut de totala kostnaderna för Polismyndigheten avseende de så kallade ”skjutningarna” i Malmö under år 2018.

Med vänlig hälsning,

Elin Wägner

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.syd@polisen.se, Police Authority

Hej Elin,
Tack för ditt mail.

Polismyndighetens ekonomiska redovisning speglar inte den totala kostnaden för de grova våldsbrott där skjutningar ingått i orten Malmö.
De merkostnader som myndigheten valt att följa upp ekonomiskt är endast skjutningar med dödlig utgång.
I beloppet är det kostnader som belastat Polisregion Syds anslag under budgetåret 2018.
Merkostnaderna består främst av övertid för polispersonal, rese- och hotellkostnader för inkommenderad personal,
köpta tjänster vilket avser brottsutredningskostnader.

Någon total kostnad för antalet nedlagda resurstimmar av insatserna på regional och nationell nivå ingår inte i redovisat totalbelopp.

Totalsumma: 6 325 310 Kr.

Vänligen
Poma Kansli

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elin Wägner [mailto:[FOI #8 email]]
Skickat: den 27 april 2019 21:45
Till: Polismyndigheten registrator kansli
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Totala kostnaderna för Polismyndigheten avseende de så kallade ”skjutningarna” i Malmö

Till Polismyndigheten,

Jag vill begära ut de totala kostnaderna för Polismyndigheten avseende de så kallade ”skjutningarna” i Malmö under år 2018.

Med vänlig hälsning,

Elin Wägner

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #8 email]

Är [Police Authority request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Polismyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------