Detaljer om begäran “Detaljerad projektplan för utvecklingen av Stadsdelen Godisfabriken

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på dev-Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på dev-Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8046  sent  2022-03-11 15:38:24 +0100  waiting_response  2022-03-11 15:38:24 +0100  waiting_response  outgoing  
8047  status_update  2022-03-11 15:42:35 +0100  waiting_response  2022-03-11 15:42:35 +0100  waiting_response   
8048  response  2022-03-11 16:39:20 +0100    2022-03-15 21:31:26 +0100  successful  incoming  
8049  status_update  2022-03-15 21:31:26 +0100  successful  2022-03-15 21:31:26 +0100  successful   
8057  edit  2022-09-16 03:45:14 +0200         
8058  edit  2022-09-16 03:45:14 +0200         
8059  edit  2022-09-16 03:45:14 +0200         
8060  edit  2022-09-16 03:45:14 +0200         
8069  comment  2022-09-26 18:00:41 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till dev-Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.