Åtgärdsvalsstudie: Norrtälje - Grisslehamn Väg 76/283

Björn W Nauclér gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Björn W Nauclér

Till Trafikverket,

Enligt publikation TRV 2014:077, ska ett större åtgärdsprogram för RV76/283 ha påbörjats under hösten 2014. Jag skulle vilja begära ut kopior på samtlig dokumentation rörande detta projekt som omfattas av offentlighetsprincipen. Detta för att följa upp arbetet tillsammans med lokala intresseorganisationer och kommunledning.

Med vänlig hälsning,

Björn W Nauclér

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning

 

Trafikverkets Diariecenter

Trafikverket

1 Bilaga

Hej,

Börjar skicka över de handlingar som fanns på ärendena. Det verkar vara en storleksgräns på mängden ni kan ta emot per mail, så därför får jag dela upp utskicket.

Med vänlig hälsning,

Sofia Aldebo
Arkivarie
Arkivcenter

[email address]
Direkt: 010-124 15 45, Mobil: 070-724 58 10
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Diariet Trafikverket <[The Swedish Transport Administration request email]>
Skickat: den 2 maj 2019 09:59
Till: Arkivcenter <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Åtgärdsvalsstudie: Norrtälje - Grisslehamn Väg 76/283

Hej!
Stängt ärende i diariet: TRV 2014/24323 och TRV 2013/27176

Överlämnar därför begäran till er

Med vänlig hälsning

Victoria Antonsson
Dokumentcontroller

[email address]
Diariecenter: 010-123 91 50
Direkt: 010-123 57 61

Trafikverket
781 89 Borlänge
Telefon 0771-921 921
www.trafikverket.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Björn W Nauclér <[FOI #11 email]>
Skickat: den 2 maj 2019 09:27
Till: Diariet Trafikverket <[The Swedish Transport Administration request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Åtgärdsvalsstudie: Norrtälje - Grisslehamn Väg 76/283

Till Trafikverket,

Enligt publikation TRV 2014:077, ska ett större åtgärdsprogram för RV76/283 ha påbörjats under hösten 2014. Jag skulle vilja begära ut kopior på samtlig dokumentation rörande detta projekt som omfattas av offentlighetsprincipen. Detta för att följa upp arbetet tillsammans med lokala intresseorganisationer och kommunledning.

Med vänlig hälsning,

Björn W Nauclér

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #11 email]

Är [The Swedish Transport Administration request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Trafikverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Trafikverket

2 Bilagor

Hej,

Ytterligare ett mail med handlingar. Slutrapporten låg på båda ärendena, så därmed var detta de handlingar som fanns att lämna ut.

Med vänlig hälsning,

Sofia Aldebo
Arkivarie
Arkivcenter

[email address]
Direkt: 010-124 15 45, Mobil: 070-724 58 10
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Diariet Trafikverket <[The Swedish Transport Administration request email]>
Skickat: den 2 maj 2019 09:59
Till: Arkivcenter <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Åtgärdsvalsstudie: Norrtälje - Grisslehamn Väg 76/283

Hej!
Stängt ärende i diariet: TRV 2014/24323 och TRV 2013/27176

Överlämnar därför begäran till er

Med vänlig hälsning

Victoria Antonsson
Dokumentcontroller

[email address]
Diariecenter: 010-123 91 50
Direkt: 010-123 57 61

Trafikverket
781 89 Borlänge
Telefon 0771-921 921
www.trafikverket.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Björn W Nauclér <[FOI #11 email]>
Skickat: den 2 maj 2019 09:27
Till: Diariet Trafikverket <[The Swedish Transport Administration request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Åtgärdsvalsstudie: Norrtälje - Grisslehamn Väg 76/283

Till Trafikverket,

Enligt publikation TRV 2014:077, ska ett större åtgärdsprogram för RV76/283 ha påbörjats under hösten 2014. Jag skulle vilja begära ut kopior på samtlig dokumentation rörande detta projekt som omfattas av offentlighetsprincipen. Detta för att följa upp arbetet tillsammans med lokala intresseorganisationer och kommunledning.

Med vänlig hälsning,

Björn W Nauclér

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #11 email]

Är [The Swedish Transport Administration request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Trafikverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------