Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Johanna Persson vänligen logga in och låt alla veta.

Begäran om samtliga aktiva lokala kollektivavtal

Johanna Persson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Umeå kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Vi väntar på Johanna Persson för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Till Umeå kommun,

jag önskar begära ut en kopia av samtliga lokala kollektivavtal som för närvarande är aktuella.

Med vänlig hälsning,
Johanna Persson

Umeå kommun

Hej!

Ditt mejl är mottaget och vidarebefordrat till Personalfunktionen för besvarande.

Med vänlig hälsning

Therese Stellén
Assistent
Administration och Innovation
090 – 16 40 15
070 – 361 57 32
[email address]

Umeå kommun
Kommunledningsstaben
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

Kerstin D Persson, Umeå kommun

1 Bilaga

Hej!

Vi skickar gärna handlingarna enligt din begäran men undrar om du vill
precisera inom vilket området gäller eller är det alla inom kommunen?

Kommunen har ca 90 lokala kollektivavtal och det är mellan 1-3
sidor/kollektivavtal.

 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut tar vi ut en avgift för detta, då det är
över 10 sidor. Grundavgiften är 50 kr och 2 kr per sida över 10 sidor.

 

Vill du komma förbi och titta i våra kollektivavtal eller få de skickade
till dig per post?

Om du vill ha dessa per post så behöver vi ditt
organisationsnummer/personnummer för att kunna fakturera och din
postadress.

 

 

Hälsningar Kerstin

 

Kerstin D Persson

Personaladministratör

090-16 11 56 070-615 11 56

[1][email address]

 

Umeå kommun Stadsledningskontoret Personal

Skolgatan 31 A 901 84 Umeå

[2]www.umea.se/kommun

[3]Logotyp, Umeå kommun

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Johanna Persson <[4][FOI #463 email]>

Skickat: den 30 oktober 2019 14:33

Till: Umeå kommun <[5][Umeå municipality request email]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om samtliga aktiva
lokala kollektivavtal

 

Till Umeå kommun,

 

jag önskar begära ut en kopia av samtliga lokala kollektivavtal som för
närvarande är aktuella.

 

Med vänlig hälsning,

Johanna Persson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[6][FOI #463 email]

 

Är [7][Umeå municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Umeå kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:

[8]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.umea.se/kommun
4. mailto:[FOI #463 email]
5. mailto:[Umeå municipality request email]
6. mailto:[FOI #463 email]
7. mailto:[Umeå municipality request email]
8. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
9. http://handlingar.se/sv/help/officers

Till Kerstin D Persson,

Ok, jag förstår att ni måste ta ut avgifter enligt politikerbeslut om det blir många sidor!

Då vill jag istället begära ut en lista med beteckningar för dessa omkring 90 lokala kollektivavtal så de går att identifiera (t.ex. filnamn, datum eller hur Umeå kommun nu har diariefört dem).

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson

Kerstin D Persson, Umeå kommun

1 Bilaga

Här kommer bifogad fil enligt begäran.

Hälsningar Kerstin

Kerstin D Persson
Personaladministratör
090-16 11 56 070-615 11 56
[email address]

Umeå kommun Stadsledningskontoret Personal
Skolgatan 31 A 901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johanna Persson <[FOI #463 email]>
Skickat: den 7 november 2019 08:45
Till: Kerstin D Persson <[email address]>
Ämne: Re: Umeå kommun

Till Kerstin D Persson,

Ok, jag förstår att ni måste ta ut avgifter enligt politikerbeslut om det blir många sidor!

Då vill jag istället begära ut en lista med beteckningar för dessa omkring 90 lokala kollektivavtal så de går att identifiera (t.ex. filnamn, datum eller hur Umeå kommun nu har diariefört dem).

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson

visa citerade sektioner

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Johanna Persson vänligen logga in och låt alla veta.