Delegationen Mot Segregation arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Delegationen Mot Segregation

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Information, Delegationen Mot Segregation

Hej!
Tack för ditt meddelande.

Vi läser inkommen e-post varje vardag. Vi kommer att återkoppla så snart
som möjligt. Beroende på vad ärendet gäller kan detta ta lite olika lång
tid.

Med vänliga hälsningar,
Delegationen mot segregation
E-post: [DELMOS e-postadress för begäran om allmän handling]
Tfn: 010-140 77 00
Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Huddinge
www.delmos.se/

Information, Delegationen Mot Segregation

3 Bilagor

Hej!

Delegationen mot segregation startades 1 januari 2018. Under 2018 började myndigheten upprätta en arkivbeskrivning som inte blev färdig. Enligt riksdagens beslut om budget den 20 december halverades anslaget till Delegationen mot segregation och fick bara användas till att avveckla myndigheten under 2019. I och det detta besked stannade arbetet med en arkivbeskrivning upp. Den 23 maj 2019 beslutade regeringen att myndigheten ska få vara kvar. Därför har nu arbetet med arkivbeskrivningen återupptagits men inte slutförts.

Vi avser att fastställa arkivbeskrivningen inom en snar framtid, men just nu är det ett arbetsmaterial. Vi hoppas ni har överseende med detta, med anledning av den situation vi befunnit oss i sedan december 2018. Ni får givetvis ta del av vår arkivbeskrivning när den är fastställd.

Vi bifogar i detta e-post andra dokument som är fastställda och som innehåller en del information om myndighetens arkiv samt rutiner för allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning,
 
Delegationen mot segregation
E-post: [DELMOS request email]
Tfn: 010-140 77 00
Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Huddinge
www.delmos.se/
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #28 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 10:45
Till: Information <[DELMOS request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Delegationen Mot Segregation arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #28 email]

Är [DELMOS request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Delegationen Mot Segregation? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------