Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Båstads kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Båstads Kommun, Båstads kommun

Hej,

Tack för att du kontaktar Båstads kommun. Vi vill härmed bekräfta att vi mottagit ditt meddelande och kommer att vidarebefordra det till rätt person så att du kan få svar på ditt ärende.

Har du frågor om ditt ärende går det bra att svara på detta meddelande.

Tjänstgörande registrator

Kommunkansliet

E-post: [Båstad Municipality request email]

Växel: 0431-770 00

Webb: http://www.bastad.se

Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD

Båstads Kommun, Båstads kommun

3 Bilagor

Hej Vincent!
Bifogar två dokument innehållande IT-policy för Båstads kommun samt
Bredbandsstrategi för Båstads kommun.
Med vänliga hälsningar
Therese Zetterström
Tjänstgörande registrator
Kommunkansliet
[1]Båstads kommuns logotyp 
E-post: [2][Båstad Municipality request email]
Växel: 0431-770 00
Webb: [3]http://www.bastad.se
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD 
>>> Vincent Vukovic <[FOI #405 email]> 2019-10-17
22:03 >>>
Hej,
Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.
Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic
-------------------------------------------------------------------
Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #405 email]
Is [Båstad Municipality request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Båstad Municipality? If so, please contact us using this form:
[4]https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iLBz...
Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[5]https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iLBz...
If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:ba[Båstad Municipality request email]
3. http://www.bastad.se/
4. https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iLBz...
5. https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iLBz...

Hej Therese,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent