Myndigheten För Kulturanalys arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten För Kulturanalys

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Kulturanalys - Information, Myndigheten För Kulturanalys

1 Bilaga

Hej!

 

Din begäran är mottagen och vi återkommer till dig så fort vi kan med de
handlingar du efterfrågat.

 

Vänliga hälsningar,

Charlotta

 

Charlotta Arnström Frykman

Registrator

 

Postadress: Box 1001, 405 21 Göteborg

Besöksadress: Södra vägen 54, 412 54 Göteborg

Telefon: 031-395 20 06

E-post: [1][email address]

 

[2]Loggor till mailsignatur

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #174 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 13:00
Till: Kulturanalys - Information <[Authority for Cultural Analysis request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Kulturanalys
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[3][FOI #174 email]

 

Är [4][Authority for Cultural Analysis request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Myndigheten För Kulturanalys? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:

[5]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[6]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #174 email]
4. mailto:[Authority for Cultural Analysis request email]
5. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
6. http://handlingar.se/sv/help/officers

Kulturanalys - Information, Myndigheten För Kulturanalys

6 Bilagor

Hej,

 

Översänder senaste versionen av vår arkivbeskrivning som är ett gemensamt
dokument för uppfyllelse av de båda lagkraven i Arkivlagen samt OSL.
Översänder även bilagorna till arkivbeskrivningen
(Klassificeringsstruktur, Dokumenthanteringsplan, arkivförteckningens
innehållsförteckning samt dokumentet Kulturanalys elektroniska
handlingar).

 

Myndigheten har nyligen flyttat hela sin verksamhet från Stockholm till
Göteborg och i samband med det är vissa uppgifter inaktuella och har ännu
inte hunnit uppdateras. En sådan uppgift är telefonnummer till
registrator. Aktuellt telefonnummer till registrator är 031-395 20 06.

 

 

Vänliga hälsningar,

Charlotta

 

Charlotta Arnström Frykman

Registrator

 

Postadress: Box 1001, 405 21 Göteborg

Besöksadress: Södra vägen 54, 412 54 Göteborg

Telefon: 031-395 20 06

E-post: [1][email address]

 

[2]Loggor till mailsignatur

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #174 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 13:00
Till: Kulturanalys - Information <[Authority for Cultural Analysis request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Myndigheten För Kulturanalys
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[3][FOI #174 email]

 

Är [4][Authority for Cultural Analysis request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Myndigheten För Kulturanalys? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:

[5]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[6]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #174 email]
4. mailto:[Authority for Cultural Analysis request email]
5. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
6. http://handlingar.se/sv/help/officers